Tom 8, Nr 5 (2022)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2021-10-25
Pobierz cytowanie

Praktyczne zasady stosowania hormonoterapii uzupełniającej u chorych na raka piersi na podstawie danych z badań klinicznych

Anna Zadrożna-Nowak1, Sylwia Dębska-Szmich1, Piotr Potemski1
Onkol Prakt Klin Edu 2022;8(5):354-373.
Afiliacje
 1. Klinika Chemioterapii Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

dostęp płatny

Tom 8, Nr 5 (2022)
PRACE PRZEGLĄDOWE (REVIEW ARTICLES)
Opublikowany online: 2021-10-25

Streszczenie

Hormonoterapię uzupełniającą stosuje się w leczeniu radykalnym chorych na raka piersi, jeżeli w tkance nowotworu potwierdzono ekspresję receptorów steroidowych, co dotyczy ponad 60% chorych. Lekami, które mają zastosowanie w tym wskazaniu, są tamoksyfen i inhibitory aromatazy, przy czym te ostatnie wskazane są u chorych po menopauzie. Do końca ubiegłego wieku standardowa hormonoterapia uzupełniająca polegała na 5-letnim leczeniu tamoksyfenem, co w porównaniu z brakiem hormonoterapii zmniejszało względne ryzyko nawrotu o 40% i zgonu o 32%. Po opublikowaniu wyników badań ATAC oraz BIG1-98, w których wykazano większą korzyść ze stosowania inhibitorów aromatazy niż tamoksyfenu u kobiet po menopauzie, w tej grupie chorych w pierwszej kolejności zaleca się obecnie stosowanie inhibitorów aromatazy. U chorych z większym ryzykiem nawrotu po leczeniu miejscowym należy rozważyć eskalację 5-letniej hormonoterapii, polegającą na jej wydłużeniu lub skojarzeniu z supresją jajników. W badaniach ATLAS i aTTom wykazano korzyść z wydłużenia leczenia tamoksyfenem do 10 lat. Ponadto wydłużenie czasu trwania hormonoterapii ponad 5 lat z zastosowaniem inhibitora aromatazy przez przynajmniej część tego okresu umożliwia wydłużenie czasu przeżycia wolnego od choroby, czasu przeżycia zależnego od raka piersi i zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka drugiej piersi. Wyniki badań SOFT i TEXT wskazują, że skojarzenie tamoksyfenu lub inhibitorów aromatazy z supresją jajników u chorych w wieku przedmenopauzalnym zwiększa odsetek chorych przeżywających co najmniej 8 lat bez choroby w porównaniu z 5-letnim stosowaniem tamoksyfenu. W artykule omówiono mechanizmy działania leków hormonalnych, zasady ustalania wskazań do hormonoterapii, wybór momentu jej rozpoczęcia i czasu trwania, monitorowanie i leczenie działań niepożądanych oraz leczenie wspomagające i poprawiające jakość życia chorych. 

Streszczenie

Hormonoterapię uzupełniającą stosuje się w leczeniu radykalnym chorych na raka piersi, jeżeli w tkance nowotworu potwierdzono ekspresję receptorów steroidowych, co dotyczy ponad 60% chorych. Lekami, które mają zastosowanie w tym wskazaniu, są tamoksyfen i inhibitory aromatazy, przy czym te ostatnie wskazane są u chorych po menopauzie. Do końca ubiegłego wieku standardowa hormonoterapia uzupełniająca polegała na 5-letnim leczeniu tamoksyfenem, co w porównaniu z brakiem hormonoterapii zmniejszało względne ryzyko nawrotu o 40% i zgonu o 32%. Po opublikowaniu wyników badań ATAC oraz BIG1-98, w których wykazano większą korzyść ze stosowania inhibitorów aromatazy niż tamoksyfenu u kobiet po menopauzie, w tej grupie chorych w pierwszej kolejności zaleca się obecnie stosowanie inhibitorów aromatazy. U chorych z większym ryzykiem nawrotu po leczeniu miejscowym należy rozważyć eskalację 5-letniej hormonoterapii, polegającą na jej wydłużeniu lub skojarzeniu z supresją jajników. W badaniach ATLAS i aTTom wykazano korzyść z wydłużenia leczenia tamoksyfenem do 10 lat. Ponadto wydłużenie czasu trwania hormonoterapii ponad 5 lat z zastosowaniem inhibitora aromatazy przez przynajmniej część tego okresu umożliwia wydłużenie czasu przeżycia wolnego od choroby, czasu przeżycia zależnego od raka piersi i zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka drugiej piersi. Wyniki badań SOFT i TEXT wskazują, że skojarzenie tamoksyfenu lub inhibitorów aromatazy z supresją jajników u chorych w wieku przedmenopauzalnym zwiększa odsetek chorych przeżywających co najmniej 8 lat bez choroby w porównaniu z 5-letnim stosowaniem tamoksyfenu. W artykule omówiono mechanizmy działania leków hormonalnych, zasady ustalania wskazań do hormonoterapii, wybór momentu jej rozpoczęcia i czasu trwania, monitorowanie i leczenie działań niepożądanych oraz leczenie wspomagające i poprawiające jakość życia chorych. 

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

hormonoterapia uzupełniająca; rak piersi; receptory hormonalne; supresja jajników; tamoksyfen; inhibitory aromatazy

Informacje o artykule
Tytuł

Praktyczne zasady stosowania hormonoterapii uzupełniającej u chorych na raka piersi na podstawie danych z badań klinicznych

Czasopismo

Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja

Numer

Tom 8, Nr 5 (2022)

Typ artykułu

Artykuł przeglądowy

Strony

354-373

Opublikowany online

2021-10-25

Wyświetlenia strony

1870

Wyświetlenia/pobrania artykułu

692

Rekord bibliograficzny

Onkol Prakt Klin Edu 2022;8(5):354-373.

Słowa kluczowe

hormonoterapia uzupełniająca
rak piersi
receptory hormonalne
supresja jajników
tamoksyfen
inhibitory aromatazy

Autorzy

Anna Zadrożna-Nowak
Sylwia Dębska-Szmich
Piotr Potemski

Referencje (96)
 1. Ferlay J, Ervik M, Lam F, et al. Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. 2020. https://gco.iarc.fr/today (01.04.2021).
 2. Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. http://onkologia.org.pl/raporty/ (01.04.2021).
 3. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast.html.
 4. Cardoso F, Kyriakides S, Ohno S, et al. ESMO Guidelines Committee. Early breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2019; 30(10): 1674.
 5. Giuliano AE, Connolly JL, Edge SB, et al. Breast Cancer-Major changes in the American Joint Committee on Cancer eighth edition cancer staging manual. CA Cancer J Clin. 2017; 67(4): 290–303.
 6. Sohn YM, Han K, Seo M. Immunohistochemical Subtypes of Breast Cancer: Correlation with Clinicopathological and Radiological Factors. Iran J Radiol. 2016; 13(4): e31386.
 7. Ogawa Y, Moriya T, Kato Y, et al. Immunohistochemical assessment for estrogen receptor and progesterone receptor status in breast cancer: analysis for a cut-off point as the predictor for endocrine therapy. Breast Cancer. 2004; 11(3): 267–275.
 8. Goldhirsch A, Ingle JN, Gelber RD, et al. Panel members. Thresholds for therapies: highlights of the St Gallen International Expert Consensus on the primary therapy of early breast cancer 2009. Ann Oncol. 2009; 20(8): 1319–1329.
 9. Davies C, Godwin J, Gray R, et al. Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Relevance of breast cancer hormone receptors and other factors to the efficacy of adjuvant tamoxifen: patient-level meta-analysis of randomised trials. Lancet. 2011; 378(9793): 771–784.
 10. Bouchard-Fortier A, Provencher L, Blanchette C, et al. Prognostic and predictive value of low estrogen receptor expression in breast cancer. Curr Oncol. 2017; 24(2): e106–e114.
 11. Yi M, Huo L, Koenig KB, et al. Which threshold for ER positivity? a retrospective study based on 9639 patients. Ann Oncol. 2014; 25(5): 1004–1011.
 12. Chen T, Zhang N, Moran MS, et al. Borderline ER-Positive Primary Breast Cancer Gains No Significant Survival Benefit From Endocrine Therapy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Clin Breast Cancer. 2018; 18(1): 1–8.
 13. Tagliabue E, Agresti R, Carcangiu ML, et al. Role of HER2 in wound-induced breast carcinoma proliferation. Lancet. 2003; 362(9383): 527–533.
 14. Wu FPK, Hoekman K, Meijer S, et al. VEGF and endostatin levels in wound fluid and plasma after breast surgery. Angiogenesis. 2003; 6(4): 255–257.
 15. Malaker K. Rationalizing Optimal Timing for Adjuvant Hormone Therapy for Patients with Breast Cancer: Impact on Limited Resource Countries. International Journal of Clinical Medicine. 2016; 07(06): 419–432.
 16. Albain KS, Barlow WE, Ravdin PM, et al. Breast Cancer Intergroup of North America. Adjuvant chemotherapy and timing of tamoxifen in postmenopausal patients with endocrine-responsive, node-positive breast cancer: a phase 3, open-label, randomised controlled trial. Lancet. 2009; 374(9707): 2055–2063.
 17. Poggio F, Ceppi M, Lambertini M, et al. Concurrent versus sequential adjuvant chemo-endocrine therapy in hormone-receptor positive early stage breast cancer patients: a systematic review and meta-analysis. Breast. 2017; 33: 104–108.
 18. Pritchard KI, Paterson AH, Fine S, et al. Randomized trial of cyclophosphamide, methotrexate, and fluorouracil chemotherapy added to tamoxifen as adjuvant therapy in postmenopausal women with node-positive estrogen and/or progesterone receptor-positive breast cancer: a report of the National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. Breast Cancer Site Group. J Clin Oncol. 1997; 15(6): 2302–2311.
 19. Li T, Shan Z, Yu L, et al. Sequential versus concurrent use of chemotherapy and endocrine therapy in the adjuvant treatment of ER-positive breast cancer: A systematic review and Bayesian network meta-analysis. J Clin Oncol. 2019; 37(15_suppl): e12040–e12040.
 20. Regan MM, Walley BA, Francis PA, et al. Concurrent and sequential initiation of ovarian function suppression with chemotherapy in premenopausal women with endocrine-responsive early breast cancer: an exploratory analysis of TEXT and SOFT. Ann Oncol. 2017; 28(9): 2225–2232.
 21. Durrani S, Heena H. Controversies Regarding Ovarian Suppression and Infertility in Early Stage Breast Cancer. Cancer Manag Res. 2020; 12: 813–817.
 22. Rimawi MF, Mayer IA, Forero A, et al. Multicenter phase II study of neoadjuvant lapatinib and trastuzumab with hormonal therapy and without chemotherapy in patients with human epidermal growth factor receptor 2-overexpressing breast cancer: TBCRC 006. J Clin Oncol. 2013; 31(14): 1726–1731.
 23. Kaufman B, Mackey JR, Clemens MR, et al. Trastuzumab plus anastrozole versus anastrozole alone for the treatment of postmenopausal women with human epidermal growth factor receptor 2-positive, hormone receptor-positive metastatic breast cancer: results from the randomized phase III TAnDEM study. J Clin Oncol. 2009; 27(33): 5529–5537.
 24. Malaker K. Rationalizing Optimal Timing for Adjuvant Hormone Therapy for Patients with Breast Cancer: Impact on Limited Resource Countries. Int J Clin Med. 2016; 07(06): 419–432.
 25. Skyttä T, Tuohinen S, Virtanen V, et al. The concurrent use of aromatase inhibitors and radiotherapy induces echocardiographic changes in patients with breast cancer. Anticancer Res. 2015; 35(3): 1559–1566.
 26. McGee SF, Mazzarello S, Caudrelier JM, et al. Optimal sequence of adjuvant endocrine and radiation therapy in early-stage breast cancer - A systematic review. Cancer Treat Rev. 2018; 69: 132–142.
 27. Cecchini MJ, Yu E, Yaremko BP, et al. Concurrent or Sequential Hormonal and Radiation Therapy in Breast Cancer: A Literature Review. Cureus. 2015; 7(10): e364.
 28. Fuentes N, Silveyra P. Estrogen receptor signaling mechanisms. Adv Protein Chem Struct Biol. 2019; 116: 135–170.
 29. Vrtačnik P, Ostanek B, Mencej-Bedrač S, et al. The many faces of estrogen signaling. Biochem Med (Zagreb). 2014; 24(3): 329–342.
 30. Patel HK, Bihani T. Selective estrogen receptor modulators (SERMs) and selective estrogen receptor degraders (SERDs) in cancer treatment. Pharmacol Ther. 2018; 186: 1–24.
 31. Sideras K, Ingle JN, Ames MM, et al. Coprescription of tamoxifen and medications that inhibit CYP2D6. J Clin Oncol. 2010; 28(16): 2768–2776.
 32. Lee M, Piao J, Jeon MJ. Risk Factors Associated with Endometrial Pathology in Premenopausal Breast Cancer Patients Treated with Tamoxifen. Yonsei Med J. 2020; 61(4): 317–322.
 33. Love CD, Muir BB, Scrimgeour JB, et al. Investigation of endometrial abnormalities in asymptomatic women treated with tamoxifen and an evaluation of the role of endometrial screening. J Clin Oncol. 1999; 17(7): 2050–2054.
 34. American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Gynecologic Practice. ACOG committee opinion. No. 336: Tamoxifen and uterine cancer. Obstet Gynecol. 2006; 107(6): 1475–1478.
 35. LE Donne M, Alibrandi A, Ciancimino L, et al. Endometrial pathology in breast cancer patients: Effect of different treatments on ultrasonographic, hysteroscopic and histological findings. Oncol Lett. 2013; 5(4): 1305–1310.
 36. Miller WR. Aromatase inhibitors: mechanism of action and role in the treatment of breast cancer. Semin Oncol. 2003; 30(4 Suppl 14): 3–11.
 37. Pagani O, Regan MM, Walley BA, et al. TEXT and SOFT Investigators, International Breast Cancer Study Group. Adjuvant exemestane with ovarian suppression in premenopausal breast cancer. N Engl J Med. 2014; 371(2): 107–118.
 38. Forbes JF, Cuzick J, Buzdar A, et al. Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination (ATAC) Trialists' Group. Effect of anastrozole and tamoxifen as adjuvant treatment for early-stage breast cancer: 100-month analysis of the ATAC trial. Lancet Oncol. 2008; 9(1): 45–53.
 39. Regan MM, Price KN, Giobbie-Hurder A, et al. International Breast Cancer Study Group and BIG 1-98 Collaborative Group. Interpreting Breast International Group (BIG) 1-98: a randomized, double-blind, phase III trial comparing letrozole and tamoxifen as adjuvant endocrine therapy for postmenopausal women with hormone receptor-positive, early breast cancer. Breast Cancer Res. 2011; 13(3): 209.
 40. Younus J, Kligman L. Management of aromatase inhibitor-induced arthralgia. Curr Oncol. 2010; 17(1): 87–90.
 41. Hadji P, Coleman RE, Wilson C, et al. Adjuvant bisphosphonates in early breast cancer: consensus guidance for clinical practice from a European Panel. Ann Oncol. 2016; 27(3): 379–390.
 42. Aromatase inhibitors versus tamoxifen in early breast cancer: patient-level meta-analysis of the randomised trials. The Lancet. 2015; 386(10001): 1341–1352.
 43. Colzani E, Clements M, Johansson ALV, et al. Risk of hospitalisation and death due to bone fractures after breast cancer: a registry-based cohort study. Br J Cancer. 2016; 115(11): 1400–1407.
 44. Schmidt N, Jacob L, Coleman R, et al. The impact of treatment compliance on fracture risk in women with breast cancer treated with aromatase inhibitors in the United Kingdom. Breast Cancer Res Treat. 2016; 155(1): 151–157.
 45. Hadji P, Aapro MS, Body JJ, et al. Management of Aromatase Inhibitor-Associated Bone Loss (AIBL) in postmenopausal women with hormone sensitive breast cancer: Joint position statement of the IOF, CABS, ECTS, IEG, ESCEO IMS, and SIOG. J Bone Oncol. 2017; 7: 1–12.
 46. Servitja S, Martos T, Rodriguez Sanz M, et al. Skeletal adverse effects with aromatase inhibitors in early breast cancer: evidence to date and clinical guidance. Ther Adv Med Oncol. 2015; 7(5): 291–296.
 47. Morris GJ, Mitchell EP. Bisphosphonate therapy for women with breast cancer and at high risk for osteoporosis. J Natl Med Assoc. 2007; 99(1): 35–45.
 48. Anagha PP, Sen S. The efficacy of bisphosphonates in preventing aromatase inhibitor induced bone loss for postmenopausal women with early breast cancer: a systematic review and meta-analysis. J Oncol. 2014; 2014: 625060.
 49. Adjuvant bisphosphonate treatment in early breast cancer: meta-analyses of individual patient data from randomised trials. The Lancet. 2015; 386(10001): 1353–1361.
 50. Williams MR, Walker KJ, Turkes A, et al. The use of an LH-RH agonist (ICI 118630, Zoladex) in advanced premenopausal breast cancer. Br J Cancer. 1986; 53(5): 629–636.
 51. Pan H, Gray R, Braybrooke J, et al. EBCTCG. 20-Year Risks of Breast-Cancer Recurrence after Stopping Endocrine Therapy at 5 Years. N Engl J Med. 2017; 377(19): 1836–1846.
 52. Kwapisz D. Cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitors in hormone receptor-positive early breast cancer: preliminary results and ongoing studies. Breast Cancer. 2018; 25(5): 506–516.
 53. Dignam JJ, Wieand K, Johnson KA, et al. Obesity, tamoxifen use, and outcomes in women with estrogen receptor-positive early-stage breast cancer. J Natl Cancer Inst. 2003; 95(19): 1467–1476.
 54. Buzdar AU, Guastalla JP, Nabholtz JM, et al. ATAC Trialists' Group. Anastrozole alone or in combination with tamoxifen versus tamoxifen alone for adjuvant treatment of postmenopausal women with early breast cancer: first results of the ATAC randomised trial. Lancet. 2002; 359(9324): 2131–2139.
 55. Forbes JF, Cuzick J, Buzdar A, et al. Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination (ATAC) Trialists' Group. Effect of anastrozole and tamoxifen as adjuvant treatment for early-stage breast cancer: 100-month analysis of the ATAC trial. Lancet Oncol. 2008; 9(1): 45–53.
 56. Regan MM, Price KN, Giobbie-Hurder A, et al. International Breast Cancer Study Group and BIG 1-98 Collaborative Group. Interpreting Breast International Group (BIG) 1-98: a randomized, double-blind, phase III trial comparing letrozole and tamoxifen as adjuvant endocrine therapy for postmenopausal women with hormone receptor-positive, early breast cancer. Breast Cancer Res. 2011; 13(3): 209.
 57. Regan M, Neven P, Giobbie-Hurder A, et al. Assessment of letrozole and tamoxifen alone and in sequence for postmenopausal women with steroid hormone receptor-positive breast cancer: the BIG 1-98 randomised clinical trial at 8·1 years median follow-up. Lancet Oncol. 2011; 12(12): 1101–1108.
 58. Metzger Filho O, Giobbie-Hurder A, Mallon E, et al. Relative Effectiveness of Letrozole Compared With Tamoxifen for Patients With Lobular Carcinoma in the BIG 1-98 Trial. J Clin Oncol. 2015; 33(25): 2772–2779.
 59. Aromatase inhibitors versus tamoxifen in early breast cancer: patient-level meta-analysis of the randomised trials. The Lancet. 2015; 386(10001): 1341–1352.
 60. Sestak I, Distler W, Forbes JF, et al. Effect of body mass index on recurrences in tamoxifen and anastrozole treated women: an exploratory analysis from the ATAC trial. J Clin Oncol. 2010; 28(21): 3411–3415.
 61. Goodwin PJ. Obesity and endocrine therapy: host factors and breast cancer outcome. Breast. 2013; 22 Suppl 2: S44–S47.
 62. Fisher B, Dignam J, Bryant J, et al. Five versus more than five years of tamoxifen for lymph node-negative breast cancer: updated findings from the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project B-14 randomized trial. J Natl Cancer Inst. 2001; 93(9): 684–690.
 63. Stewart HJ, Prescott RJ, Forrest AP. Scottish adjuvant tamoxifen trial: a randomized study updated to 15 years. J Natl Cancer Inst. 2001; 93(6): 456–462.
 64. Tormey DC, Gray R, Falkson HC. Postchemotherapy adjuvant tamoxifen therapy beyond five years in patients with lymph node-positive breast cancer. Eastern Cooperative Oncology Group. J Natl Cancer Inst. 1996; 88(24): 1828–1833.
 65. Davies C, Pan H, Godwin J, et al. Long-term effects of continuing adjuvant tamoxifen to 10 years versus stopping at 5 years after diagnosis of oestrogen receptor-positive breast cancer: ATLAS, a randomised trial. The Lancet. 2013; 381(9869): 805–816.
 66. Gray R, Rea D, Handley K, et al. aTTom: Long-term effects of continuing adjuvant tamoxifen to 10 years versus stopping at 5 years in 6,953 women with early breast cancer. J Clin Oncol. 2013; 31(15_suppl): 5–5.
 67. Burstein HJ, Lacchetti C, Anderson H, et al. Adjuvant Endocrine Therapy for Women With Hormone Receptor-Positive Breast Cancer: ASCO Clinical Practice Guideline Focused Update. J Clin Oncol. 2019; 37(5): 423–438.
 68. Li Li, Chang B, Jiang X, et al. Clinical outcomes comparison of 10 years versus 5 years of adjuvant endocrine therapy in patients with early breast cancer. BMC Cancer. 2018; 18(1): 977.
 69. Ibrahim EM, Al-Hajeili MR, Bayer AM, et al. Extended adjuvant endocrine therapy in early breast cancer: a meta-analysis of published randomized trials. Med Oncol. 2017; 34(7): 131.
 70. Qian X, Li Z, Ruan G, et al. Efficacy and toxicity of extended aromatase inhibitors after adjuvant aromatase inhibitors-containing therapy for hormone-receptor-positive breast cancer: a literature-based meta-analysis of randomized trials. Breast Cancer Res Treat. 2020; 179(2): 275–285.
 71. Zhao F, Ren D, Shen G, et al. Toxicity of extended adjuvant endocrine with aromatase inhibitors in patients with postmenopausal breast cancer: A Systemtic review and Meta-analysis. Crit Rev Oncol Hematol. 2020; 156: 103114.
 72. Quinn EM, Fleming C, O'Sullivan MJ. Endocrine therapy adherence: a cross-sectional study of factors affecting adherence and discontinuation of therapy. Ir J Med Sci. 2016; 185(2): 383–392.
 73. Lee HS, Lee JY, Ah YM, et al. Low adherence to upfront and extended adjuvant letrozole therapy among early breast cancer patients in a clinical practice setting. Oncology. 2014; 86(5-6): 340–349.
 74. Blok EJ, Kroep JR, Meershoek-Klein Kranenbarg E, et al. IDEAL Study Group. Optimal Duration of Extended Adjuvant Endocrine Therapy for Early Breast Cancer; Results of the IDEAL Trial (BOOG 2006-05). J Natl Cancer Inst. 2018; 110(1).
 75. Colleoni M, Luo W, Karlsson P, et al. SOLE Investigators. Extended adjuvant intermittent letrozole versus continuous letrozole in postmenopausal women with breast cancer (SOLE): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018; 19(1): 127–138.
 76. Noordhoek I, Treuner K, Putter H, et al. Breast Cancer Index Predicts Extended Endocrine Benefit to Individualize Selection of Patients with HR Early-stage Breast Cancer for 10 Years of Endocrine Therapy. Clin Cancer Res. 2021; 27(1): 311–319.
 77. Cuzick J, Ambroisine L, Davidson N, et al. LHRH-agonists in Early Breast Cancer Overview group. Use of luteinising-hormone-releasing hormone agonists as adjuvant treatment in premenopausal patients with hormone-receptor-positive breast cancer: a meta-analysis of individual patient data from randomised adjuvant trials. Lancet. 2007; 369(9574): 1711–1723.
 78. Effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trials. The Lancet. 2005; 365(9472): 1687–1717.
 79. Goel S, Sharma R, Hamilton A, et al. LHRH agonists for adjuvant therapy of early breast cancer in premenopausal women. Cochrane Database Syst Rev. 2009(4): CD004562.
 80. Regan MM, Walley BA, Francis PA, et al. International Breast Cancer Study, GroupSOFT and TEXT Investigators. Adjuvant treatment of premenopausal women with endocrine-responsive early breast cancer: design of the TEXT and SOFT trials. Breast. 2013; 22(6): 1094–1100.
 81. Francis PA, Regan MM, Fleming GF, et al. SOFT Investigators, International Breast Cancer Study Group. Adjuvant ovarian suppression in premenopausal breast cancer. N Engl J Med. 2015; 372(5): 436–446.
 82. Saha P, Regan MM, Pagani O, et al. SOFT, TEXT Investigators, International Breast Cancer Study Group. Treatment Efficacy, Adherence, and Quality of Life Among Women Younger Than 35 Years in the International Breast Cancer Study Group TEXT and SOFT Adjuvant Endocrine Therapy Trials. J Clin Oncol. 2017; 35(27): 3113–3122.
 83. Pagani O, Regan MM, Walley BA, et al. TEXT and SOFT Investigators, International Breast Cancer Study Group. Adjuvant exemestane with ovarian suppression in premenopausal breast cancer. N Engl J Med. 2014; 371(2): 107–118.
 84. Regan MM, Francis PA, Pagani O, et al. Absolute Benefit of Adjuvant Endocrine Therapies for Premenopausal Women With Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Early Breast Cancer: TEXT and SOFT Trials. J Clin Oncol. 2016; 34(19): 2221–2231.
 85. Regan MM, Pagani O, Francis PA, et al. SOFT and TEXT Investigators and International Breast Cancer Study Group. Predictive value and clinical utility of centrally assessed ER, PgR, and Ki-67 to select adjuvant endocrine therapy for premenopausal women with hormone receptor-positive, HER2-negative early breast cancer: TEXT and SOFT trials. Breast Cancer Res Treat. 2015; 154(2): 275–286.
 86. Bernhard J, Luo W, Ribi K, et al. Patient-reported outcomes with adjuvant exemestane versus tamoxifen in premenopausal women with early breast cancer undergoing ovarian suppression (TEXT and SOFT): a combined analysis of two phase 3 randomised trials. Lancet Oncol. 2015; 16(7): 848–858.
 87. Saha P, Regan MM, Pagani O, et al. SOFT, TEXT Investigators, International Breast Cancer Study Group. Treatment Efficacy, Adherence, and Quality of Life Among Women Younger Than 35 Years in the International Breast Cancer Study Group TEXT and SOFT Adjuvant Endocrine Therapy Trials. J Clin Oncol. 2017; 35(27): 3113–3122.
 88. Francis PA, Pagani O, Fleming GF, et al. SOFT and TEXT Investigators and the International Breast Cancer Study Group. Tailoring Adjuvant Endocrine Therapy for Premenopausal Breast Cancer. N Engl J Med. 2018; 379(2): 122–137.
 89. Gnant M, Mlineritsch B, Stoeger H, et al. Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group, Vienna, Austria. Adjuvant endocrine therapy plus zoledronic acid in premenopausal women with early-stage breast cancer: 62-month follow-up from the ABCSG-12 randomised trial. Lancet Oncol. 2011; 12(7): 631–641.
 90. Gnant M, Mlineritsch B, Stoeger H, et al. Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group, Vienna, Austria. Zoledronic acid combined with adjuvant endocrine therapy of tamoxifen versus anastrozol plus ovarian function suppression in premenopausal early breast cancer: final analysis of the Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group Trial 12. Ann Oncol. 2015; 26(2): 313–320.
 91. Bellet M, Gray KP, Francis PA, et al. Twelve-Month Estrogen Levels in Premenopausal Women With Hormone Receptor-Positive Breast Cancer Receiving Adjuvant Triptorelin Plus Exemestane or Tamoxifen in the Suppression of Ovarian Function Trial (SOFT): The SOFT-EST Substudy. J Clin Oncol. 2016; 34(14): 1584–1593.
 92. Dębska-Szmich S, Potemski P. Wskazania do zastosowania inhibitorów CDK 4/6 w skojarzeniu z hormonoterapią paliatywną oraz pertuzumabu w skojarzeniu z trastuzumabem i chemioterapią przedoperacyjną u chorych na raka piersi oraz praktyczne aspekty ich refundacji w programie lekowym Ministra Zdrowia. Onkol Prakt Klin Edu. 2020; 6(2): 88–104.
 93. Spring LM, Wander SA, Andre F, et al. Cyclin-dependent kinase 4 and 6 inhibitors for hormone receptor-positive breast cancer: past, present, and future. Lancet. 2020; 395(10226): 817–827.
 94. Mayer EL, Dueck AC, Martin M, et al. Palbociclib with adjuvant endocrine therapy in early breast cancer (PALLAS): interim analysis of a multicentre, open-label, randomised, phase 3 study. Lancet Oncol. 2021; 22(2): 212–222.
 95. Loibl S, Marmé F, Martin M, et al. Palbociclib for Residual High-Risk Invasive HR-Positive and HER2-Negative Early Breast Cancer-The Penelope-B Trial. J Clin Oncol. 2021; 39(14): 1518–1530.
 96. Johnston SRD, Harbeck N, Hegg R, et al. monarchE Committee Members and Investigators. Abemaciclib Combined With Endocrine Therapy for the Adjuvant Treatment of HR+, HER2-, Node-Positive, High-Risk, Early Breast Cancer (monarchE). J Clin Oncol. 2020; 38(34): 3987–3998.

Regulamin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl