Tom 7, Supl. B (2021)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2022-04-13

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 181
Wyświetlenia/pobrania artykułu 60
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Pięcioletnia obserwacja pacjentki leczonej z powodu zaawansowanego czerniaka złośliwego pembrolizumabem w drugiej linii leczenia

Beata Markiewicz-Białek, Piotr Białek

Streszczenie

Czerniak złośliwy nie jest najczęstszym nowotworem złośliwym skóry. Mimo to odpowiada za zdecydowaną większość zgonów z powodu nowotworów skóry. Wprowadzenie leków opartych na mechanizmach molekularnych i immunologicznych w ostatnich latach przyczyniło się do zdecydowanej poprawy rokowanie chorych na zaawansowanego czerniaka złośliwego skóry. W pracy przedstawiono przypadek 5-letniej obserwacji pacjentki leczonej z powodu zaawansowanego czerniaka złośliwego pembrolizumabem w drugiej linii leczenia, u której osiągnięto radiologiczno-kliniczną stabilizację choroby nowotworowej trwającą na dzień pisania pracy niecałe 5 lat, przy dobrej tolerancji leczenia i dobrej jakości życia. U pacjentki w trakcie leczenie zdiagnozowano niedoczynność tarczycy. Opisywany przypadek jest przykładem tego, jak istotną rolę pełni immunoterapia w poprawie przeżycia całkowitego chorych na zaawansowanego czerniaka złośliwego skóry.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Simiczyjew A, Dratkiewicz E, Mazurkiewicz J, et al. The Influence of Tumor Microenvironment on Immune Escape of Melanoma. Int J Mol Sci. 2020; 21(21).
 2. Davar D, Tarhini AA, Kirkwood JM. Adjuvant immunotherapy of melanoma and development of new approaches using the neoadjuvant approach. Clin Dermatol. 2013; 31(3): 237–250.
 3. Corrêa DG, Dos Santos RQ, Hygino da Cruz LC. Primary intramedullary malignant melanoma: can imaging lead to the correct diagnosis? J Int Med Res. 2020; 48(10): 300060520966152.
 4. Corrie P, Hategan M, Fife K, et al. Management of melanoma. British Medical Bulletin. 2014; 111(1): 149–162.
 5. Ricci F, Fania L, Paradisi A, et al. Delayed melanoma diagnosis in the COVID-19 era: increased breslow thickness in primary melanomas seen after the COVID-19 lockdown. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020; 34(12): e778–e779.
 6. Hamid O, Robert C, Daud A, et al. Five-year survival outcomes for patients with advanced melanoma treated with pembrolizumab in KEYNOTE-001. Ann Oncol. 2019; 30(4): 582–588.
 7. Jouary T. Quoi de neuf en cancérologie cutanée? [What's new in skin cancers?]. Ann Dermatol Venereol. 2014; 141(supl. 4): S630–S642.
 8. Proietti I, Skroza N, Bernardini N, et al. Mechanisms of Acquired BRAF Inhibitor Resistance in Melanoma: A Systematic Review. Cancers (Basel). 2020; 12(10).
 9. Cheng Y, Tian H. Current Development Status of MEK Inhibitors. Molecules. 2017; 22(10).
 10. Koseła H, Rutkowski P. Niwolumab — perspektywy w leczeniu nowotworów złośliwych. Oncology in Clinical Practice. 2016; 12(2).
 11. Kwok G, Yau T, Chiu J, et al. Pembrolizumab (Keytruda). Human Vaccines & Immunotherapeutics. 2016; 12(11): 2777–2789.
 12. Eggermont AMM, Blank CU, Mandala M, et al. Adjuvant Pembrolizumab versus Placebo in Resected Stage III Melanoma. N Engl J Med. 2018; 378(19): 1789–1801.
 13. Delivanis DA, Gustafson MP, Bornschlegl S, et al. Pembrolizumab-Induced Thyroiditis: Comprehensive Clinical Review and Insights Into Underlying Involved Mechanisms. J Clin Endocrinol Metab. 2017; 102(8): 2770–2780.