Tom 7, Nr 1 (2021)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2020-12-31
Pobierz cytowanie

Charakterystyka chorych z BRAF+, zaawansowanym czerniakiem skóry, kwalifikowanych do I linii leczenia w ramach programów lekowych w Polsce

Jacek Calik, Krzysztof Adamowicz, Robert Dziura, Łukasz Galus, Joanna Hudała-Klecha, Mirosława Nowak, Renata Pacholczak, Magdalena Wójcik-Kacprzak, Barbara Ziółkowska
Onkol Prakt Klin Edu 2021;7(1):1-15.

dostęp płatny

Tom 7, Nr 1 (2021)
PRACE ORYGINALNE (ORIGINAL ARTICLES)
Opublikowany online: 2020-12-31

Streszczenie

Wstęp. Czerniak stanowi główną przyczynę zgonów z powodu nowotworów złośliwych skóry. W ostatnim pięćdziesięcioleciu obserwuje się rosnące trendy zachorowalności dla obu płci, a prawdopodobieństwo wystąpienia choroby wzrasta z wiekiem. Rokowanie w czerniaku zależy od stopnia zaawansowania choroby, a chorzy w stadium zaawansowanym charakteryzują się wyjściowo gorszym rokowaniem w stosunku do chorych z rozpoznaniem wczesnych postaci czerniaka. Wybór odpowiedniej opcji terapeutycznej jest więc w przypadku tych chorych kluczowy. Obecnie zarejestrowano oraz udostępniono wiele opcji terapeutycznych w leczeniu chorych na zaawansowanego czerniaka skóry, między innymi leczenie ukierunkowane molekularnie (inhibitory BRAF/MEK dla chorych z potwierdzoną mutacją BRAF V600) oraz immunoterapia (inhibitory immunologicznych punktów kontroli). Celem pracy było zebranie danych na temat profilu chorych na zaawansowanego czerniaka skóry z obecną mutacją w genie BRAF V600, rozpoczynających leczenie I linii, oraz analiza czynników, które wpływają na wybór terapii ukierunkowanej molekularnie lub immunoterapii anty-PD-1. 

Materiał i metody. W analizie uwzględniono 290 chorych z dziesięciu ośrodków onkologicznych w Polsce, w których prowadzący lekarze w formie ankietowego badania zebrali i opisali dane medyczne poszczególnych osób. 

Wyniki. Po analizie danych stwierdzono, że terapia BRAFi + MEKi wybierana była częściej w przypadku młodszych chorych, w gorszym stanie ogólnym, u których choroba nowotworowa charakteryzuje się szybką dynamiką postępu. Podczas terapii (BRAFi + MEKi) w leczeniu towarzyszącym stosowano częściej leki przeciwpadaczkowe, steroidy, antybiotyki. Dodatkowo obserwowano również większą masę nowotworu i stężenie dehydrogenazy mleczanowej (LDH) powyżej granicy normy. Chorzy poddawani w leczeniu kombinacji wemurafenibem i kobimetynibem mieli gorszy stan sprawności niż przyjmujący dabrafenib z trametynibem. Chorzy poddawani immunoterapii w badaniu, częściej byli starsi niż przy leczeniu ukierunkowanym molekularnie (≥ 70 lat), zwykle w lepszym stanie ogólnym, o mniej niż trzech narządach zajętych przez zmiany nowotworowe. Stężenie LDH było u tych chorych częściej poniżej górnej granicy normy. Profil chorych poddanych immunoterapii był zbliżony niezależnie od stosowanego leku: niwolumab czy pembrolizumab. 

Wnioski. Konkluzje płynące z badania wskazują, że decyzje dotyczące wdrożenia danego leczenia I linii w przypadku zaawansowanego czerniaka są wypadkową dostępności poszczególnych terapii, doświadczenia lekarza w ich prowadzeniu oraz posiadanej wiedzy zarówno z badań klinicznych, jak i własnych obserwacji klinicznych. 

Streszczenie

Wstęp. Czerniak stanowi główną przyczynę zgonów z powodu nowotworów złośliwych skóry. W ostatnim pięćdziesięcioleciu obserwuje się rosnące trendy zachorowalności dla obu płci, a prawdopodobieństwo wystąpienia choroby wzrasta z wiekiem. Rokowanie w czerniaku zależy od stopnia zaawansowania choroby, a chorzy w stadium zaawansowanym charakteryzują się wyjściowo gorszym rokowaniem w stosunku do chorych z rozpoznaniem wczesnych postaci czerniaka. Wybór odpowiedniej opcji terapeutycznej jest więc w przypadku tych chorych kluczowy. Obecnie zarejestrowano oraz udostępniono wiele opcji terapeutycznych w leczeniu chorych na zaawansowanego czerniaka skóry, między innymi leczenie ukierunkowane molekularnie (inhibitory BRAF/MEK dla chorych z potwierdzoną mutacją BRAF V600) oraz immunoterapia (inhibitory immunologicznych punktów kontroli). Celem pracy było zebranie danych na temat profilu chorych na zaawansowanego czerniaka skóry z obecną mutacją w genie BRAF V600, rozpoczynających leczenie I linii, oraz analiza czynników, które wpływają na wybór terapii ukierunkowanej molekularnie lub immunoterapii anty-PD-1. 

Materiał i metody. W analizie uwzględniono 290 chorych z dziesięciu ośrodków onkologicznych w Polsce, w których prowadzący lekarze w formie ankietowego badania zebrali i opisali dane medyczne poszczególnych osób. 

Wyniki. Po analizie danych stwierdzono, że terapia BRAFi + MEKi wybierana była częściej w przypadku młodszych chorych, w gorszym stanie ogólnym, u których choroba nowotworowa charakteryzuje się szybką dynamiką postępu. Podczas terapii (BRAFi + MEKi) w leczeniu towarzyszącym stosowano częściej leki przeciwpadaczkowe, steroidy, antybiotyki. Dodatkowo obserwowano również większą masę nowotworu i stężenie dehydrogenazy mleczanowej (LDH) powyżej granicy normy. Chorzy poddawani w leczeniu kombinacji wemurafenibem i kobimetynibem mieli gorszy stan sprawności niż przyjmujący dabrafenib z trametynibem. Chorzy poddawani immunoterapii w badaniu, częściej byli starsi niż przy leczeniu ukierunkowanym molekularnie (≥ 70 lat), zwykle w lepszym stanie ogólnym, o mniej niż trzech narządach zajętych przez zmiany nowotworowe. Stężenie LDH było u tych chorych częściej poniżej górnej granicy normy. Profil chorych poddanych immunoterapii był zbliżony niezależnie od stosowanego leku: niwolumab czy pembrolizumab. 

Wnioski. Konkluzje płynące z badania wskazują, że decyzje dotyczące wdrożenia danego leczenia I linii w przypadku zaawansowanego czerniaka są wypadkową dostępności poszczególnych terapii, doświadczenia lekarza w ich prowadzeniu oraz posiadanej wiedzy zarówno z badań klinicznych, jak i własnych obserwacji klinicznych. 

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

BRAF; czerniak; leczenie czerniaka; pierwsza linia leczenia

Informacje o artykule
Tytuł

Charakterystyka chorych z BRAF+, zaawansowanym czerniakiem skóry, kwalifikowanych do I linii leczenia w ramach programów lekowych w Polsce

Czasopismo

Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja

Numer

Tom 7, Nr 1 (2021)

Typ artykułu

Praca badawcza (oryginalna)

Strony

1-15

Data publikacji on-line

2020-12-31

Rekord bibliograficzny

Onkol Prakt Klin Edu 2021;7(1):1-15.

Słowa kluczowe

BRAF
czerniak
leczenie czerniaka
pierwsza linia leczenia

Autorzy

Jacek Calik
Krzysztof Adamowicz
Robert Dziura
Łukasz Galus
Joanna Hudała-Klecha
Mirosława Nowak
Renata Pacholczak
Magdalena Wójcik-Kacprzak
Barbara Ziółkowska

Referencje (76)
 1. Wojciechowska U, Didkowska J. Nowotwory w Polsce w 2012 roku. Nowotwory. Journal of Oncology. 2013; 63(3): 197–216.
 2. http://onkologia.org.pl/raporty (10.07.2020).
 3. Jassem J, Krzakowski M. Złośliwe nowotwory skóry. Via Medica, Gdańsk 2014.
 4. Joosse A, de Veries E. Gender Differences in Melanoma Survival: Female Patients Have a Decreased Risk of Metastasis. The Society for Investigative Dermatology. 2011.
 5. Rutkowski P, Wysocki P, Nowecki Z, et al. Cutaneous melanomas. Oncol Clin Pract. 2017; 13: 241–258.
 6. Charakterystyka produktu leczniczego Cotellic (kobimetynib).
 7. Charakterystyka produktu leczniczego Zelboraf (wemurafenib).
 8. Charakterystyka produktu leczniczego Tafinlar (dabrafenib).
 9. Charakterystyka produktu leczniczego Mekinist (trametynib).
 10. Charakterystyka produktu leczniczego Braftovi (enkorafenib).
 11. Charakterystyka produktu leczniczego Mektovi (binimetynib).
 12. Charakterystyka produktu leczniczego Opdivo (niwolumab).
 13. Charakterystyka produktu leczniczego Keytruda (pembrolizumab).
 14. Charakterystyka produktu leczniczego Yervoy (ipilimumab).
 15. Charakterystyka produktu leczniczego Imlygic (talimogen laherparepwek).
 16. Michielin O, van Akkooi A, Ascierto PA, et al. Cutaneous melanoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2018; 30(12): 1884–1901.
 17. Coit DG, Thompson JA, Albertini MR. Cutaneous Melanoma, Version 2.2019, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. J Natl Compr Canc Netw. 2019; 17(4): 367–402.
 18. Gershenwald J, Scolyer R. Melanoma Staging: American Joint Committee on Cancer (AJCC) 8th Edition and Beyond. Annals of Surgical Oncology. 2018; 25(8): 2105–2110.
 19. Gershenwald J, Scolyer R, Hess K, et al. Melanoma staging: Evidence-based changes in the American Joint Committee on Cancer eighth edition cancer staging manual. CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2017; 67(6): 472–492.
 20. Garbe C, Amaral T, Peris K, et al. European Dermatology Forum (EDF), the European Association of Dermato-Oncology (EADO), and the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC). European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 2: Treatment - Update 2019. Eur J Cancer. 2020; 126: 159–177.
 21. McArthur GA, Dréno B, Larkin J, et al. 5-year survival update of cobimetinib plus vemurafenib BRAF V600 mutation-positive advanced melanoma: final analysis of the coBRIM study. Dane prezentowane podczas 16th Congress of Society for Melanoma Research; 20-23 listopada 2019; Salt Lake City, UT.
 22. Ascierto PA, Dummer R, Gogas HJ, et al. Update on tolerability and overall survival in COLUMBUS: landmark analysis of a randomised phase 3 trial of encorafenib plus binimetinib vs vemurafenib or encorafenib in patients with BRAF V600emutant melanoma. Eur J Cancer. 2020; 126: 33e44–44.
 23. Robert C, Grob JJ, Stroyakovskiy D, et al. Five-Year Outcomes with Dabrafenib plus Trametinib in Metastatic Melanoma. N Engl J Med. 2019; 381(7): 626–636.
 24. Larkin J, Chiarion-Sileni V, Gonzalez R, et al. Five-Year Survival with Combined Nivolumab and Ipilimumab in Advanced Melanoma. New England Journal of Medicine. 2019; 381(16): 1535–1546.
 25. Hamid O, Robert C, Daud A, et al. Five-year survival outcomes for patients with advanced melanoma treated with pembrolizumab in KEYNOTE-001. Ann Oncol. 2019; 30(4): 582–588.
 26. Robert C, Ribas A, Schachter J, et al. Pembrolizumab versus ipilimumab in advanced melanoma (KEYNOTE-006): post-hoc 5-year results from an open-label, multicentre, randomised, controlled, phase 3 study. The Lancet Oncology. 2019; 20(9): 1239–1251.
 27. Pasquali S, Hadjinicolaou AV, Chiarion Sileni V, et al. Systemic treatments for metastatic cutaneous melanoma. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 2: CD011123.
 28. Ascierto PA, Bastholt L, Ferrucci PF, et al. The impact of patient characteristics and disease-specific factors on first-line treatment decisions for BRAF-mutated melanoma: results from a European expert panel study. Melanoma Res. 2018; 28(4): 333–340.
 29. Luke JJ, Ghate SR, Kish J, et al. Targeted agents or immuno-oncology therapies as first-line therapy for BRAF-mutated metastatic melanoma: a real-world study. Future Oncol. 2019; 15(25): 2933–2942.
 30. Husson F F, Lê S, Pagès J. Exploratory multivariate analysis by example using R. Second edition. CRC Press, Boca Raton 2017.
 31. Weiss SA, Han J, Darvishian F. Impact of aging on host immune response and survival in melanoma. J Transl Med. 2016; 14.
 32. Milholland B, Auton A, Suh Y, et al. Age-related somatic mutations in the cancer genome. Oncotarget. 2015; 6(28): 24627–24635.
 33. Jabłońska MK. Immunostarzenie - wpływ procesu starzenia na komponenty układu immunologicznego. Gerontologia Polska. 2013(4): 143–147.
 34. Fleming N, Tian J, Miera EVS, et al. Impact of age on treatment of primary melanoma patients. Journal of Clinical Oncology. 2013; 31(15_suppl): 9054–9054.
 35. Nishijima T, Muss H, Shachar S, et al. Comparison of efficacy of immune checkpoint inhibitors (ICIs) between younger and older patients: A systematic review and meta-analysis. Cancer Treatment Reviews. 2016; 45: 30–37.
 36. Hong H, Wang Q, Li J, et al. Aging, cancer and immunity. J Cancer. 2019; 10(13): 3021–3027.
 37. Sileni VC, Pigozzo J, Ascierto PA, et al. Efficacy and safety on ipilimumab in eldery patient with pretreated advanced melanoma treated at Italian centres through the expanded access programme. J Exp Clin Cancer Res. 2014; 33(1): 30.
 38. Betof A, Nipp R, Giobbie‐Hurder A, et al. Impact of age on outcomes with immunotherapy for patients with melanoma. The Oncologist. 2017; 22(8): 963–971.
 39. Hauschild A, Larkin J, Ribas A, et al. Modeled prognostic subgroups for survival and treatment outcomes in BRAF V600–mutated metastatic melanoma. JAMA Oncology. 2018; 4(10): 1382.
 40. Luke JJ, Ghate SR, Kish J, et al. Targeted agents or immuno-oncology therapies as first-line therapy for BRAF-mutated metastatic melanoma: a real-world study. Future Oncol. 2019; 15(25): 2933–2942.
 41. Ascierto PA, Bastholt L, Ferrucci PF, et al. The impact of patient characteristics and disease-specific factors on first-line treatment decisions for BRAF-mutated melanoma: results from a European expert panel study. Melanoma Res. 2018; 28(4): 333–340.
 42. Bostanci O, Kartal K, Battal M. Liver metastases of unknown primary: malignant melanoma. Case Reports Hepatol. 2014; 2014: 131708.
 43. Silva IP, Long GV. Systemic therapy in advanced melanoma: integrating targeted therapy and immunotherapy into clinical practice. Curr Opin Oncol. 2017; 29(6): 484–492.
 44. Ascierto PA, McArthur GA, Dréno B, et al. Cobimetinib combined with vemurafenib in advanced BRAF(V600)-mutant melanoma (coBRIM): updated efficacy results from a randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2016; 17(9): 1248–1260.
 45. Long GV, Eroglu Z, Infante J, et al. Long-Term Outcomes in Patients With BRAF V600-Mutant Metastatic Melanoma Who Received Dabrafenib Combined With Trametinib. J Clin Oncol. 2018; 36(7): 667–673.
 46. Ascierto P, McArthur G, Dréno B, et al. Cobimetinib combined with vemurafenib in advanced BRAFV600-mutant melanoma (coBRIM): updated efficacy results from a randomised, double-blind, phase 3 trial. The Lancet Oncology. 2016; 17(9): 1248–1260.
 47. Hauschild A, Larkin J, Ribas A, et al. Modeled Prognostic Subgroups for Survival and Treatment Outcomes in BRAF V600-Mutated Metastatic Melanoma: Pooled Analysis of 4 Randomized Clinical Trials. JAMA Oncol. 2018; 4(10): 1382–1388.
 48. Glitza IC, Heimberger AB, Sulman EP. Prognostic factors for survival in melanoma patients with brain metastases. In: Hayat MC, Heimberger AB, Sulman EP. ed. Brain metastases from primary tumors. Academic Press 2016: 267–292.
 49. Sloot S, Chen YA, Zhao X, et al. Improved survival of patients with melanoma brain metastases in the era of targeted BRAF and immune checkpoint therapies. Cancer. 2018; 124(2): 297–305.
 50. Long GV, Trefzer U, Davies MA, et al. Dabrafenib in patients with Val600Glu or Val600Lys BRAF-mutant melanoma metastatic to the brain (BREAK-MB): a multicentre, open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2012; 13(11): 1087–1095.
 51. McArthur GA, Maio M, Arance A, et al. Vemurafenib in metastatic melanoma patients with brain metastases: an open-label, single-arm, phase 2, multicentre study. Ann Oncol. 2017; 28(3): 634–641.
 52. Davies MA, Saiag P, Robert C, et al. Dabrafenib plus trametinib in patients with BRAF-mutant melanoma brain metastases (COMBI-MB): a multicentre, multicohort, open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2017; 18(7): 863–873.
 53. Margolin K, Ernstoff MS, Hamid O, et al. Ipilimumab in patients with melanoma and brain metastases: an open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2012; 13(5): 459–465.
 54. Tawbi HA, Forsyth PA, Algazi A, et al. Combined Nivolumab and Ipilimumab in Melanoma Metastatic to the Brain. N Engl J Med. 2018; 379(8): 722–730.
 55. Long G, Atkinson V, Lo S, et al. Combination nivolumab and ipilimumab or nivolumab alone in melanoma brain metastases: a multicentre randomised phase 2 study. The Lancet Oncology. 2018; 19(5): 672–681.
 56. Rutkowski P, Kiprian D, Dudzisz-Śledź M, et al. Management of melanoma brain metastases. Oncol Clin Pract 2019. 15; 1(51): 61.
 57. Garon EB, Rizvi NA, Hui R, et al. KEYNOTE-001 Investigators. Pembrolizumab for the treatment of non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2015; 372(21): 2018–2028.
 58. Ribas A, Puzanov I, Dummer R, et al. Pembrolizumab versus investigator-choice chemotherapy for ipilimumab-refractory melanoma (KEYNOTE-002): a randomised, controlled, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2015; 16(8): 908–918.
 59. Schachter J, Ribas A, Long G, et al. Pembrolizumab versus ipilimumab for advanced melanoma: final overall survival results of a multicentre, randomised, open-label phase 3 study (KEYNOTE-006). The Lancet. 2017; 390(10105): 1853–1862.
 60. Tumeh PC, Hellmann MD, Hamid O, et al. Liver Metastasis and Treatment Outcome with Anti-PD-1 Monoclonal Antibody in Patients with Melanoma and NSCLC. Cancer Immunol Res. 2017; 5(5): 417–424.
 61. Silva I, Tasker A, Quek C, et al. Abstract 975: Liver metastases (mets) induce systemic immunosuppression and immunotherapy resistance in metastatic melanoma. Tumor Biology. 2019.
 62. Ascierto PA, Bastholt L, Ferrucci PF, et al. The impact of patient characteristics and disease-specific factors on first-line treatment decisions for BRAF-mutated melanoma: results from a European expert panel study. Melanoma Res. 2018; 28(4): 333–340.
 63. Arbour KC, Mezquita L, Long N, et al. Impact of Baseline Steroids on Efficacy of Programmed Cell Death-1 and Programmed Death-Ligand 1 Blockade in Patients With Non-Small-Cell Lung Cancer. J Clin Oncol. 2018; 36(28): 2872–2878.
 64. Bianchi M, Meng C, Ivashkiv LB. Inhibition of IL-2-induced Jak-STAT signaling by glucocorticoids. Proc Natl Acad Sci U S A. 2000; 97(17): 9573–9578.
 65. Schett A, Rothschild SI, Curioni-Fontecedro A, et al. Predictive impact of antibiotics in patients with advanced non small-cell lung cancer receiving immune checkpoint inhibitors : Antibiotics immune checkpoint inhibitors in advanced NSCLC. Cancer Chemother Pharmacol. 2020; 85(1): 121–131.
 66. Iglesias-Santamaría A. Impact of antibiotic use and other concomitant medications on the efficacy of immune checkpoint inhibitors in patients with advanced cancer. Clin Transl Oncol. 2020; 22(9): 1481–1490.
 67. Derosa L, Hellmann MD, Spaziano M, et al. Negative association of antibiotics on clinical activity of immune checkpoint inhibitors in patients with advanced renal cell and non-small-cell lung cancer. Ann Oncol. 2018; 29(6): 1437–1444.
 68. Elkrief A, El Raichani L, Richard C, et al. Antibiotics are associated with decreased progression-free survival of advanced melanoma patients treated with immune checkpoint inhibitors. Oncoimmunology. 2019; 8(4): e1568812.
 69. Tinsley N, Zhou C, Tan G, et al. Cumulative antibiotic use significantly decreases efficacy of checkpoint inhibitors in patients with advanced cancer. Oncologist. 2020; 25(1): 55–63.
 70. Huang XZ, Gao P, Song YX, et al. Antibiotic use and the efficacy of immune checkpoint inhibitors in cancer patients: a pooled analysis of 2740 cancer patients. Oncoimmunology. 2019; 8(12): e1665973.
 71. Gopalakrishnan V, Spencer CN, Nezi L, et al. Gut microbiome modulates response to anti-PD-1 immunotherapy in melanoma patients. Science. 2018; 359(6371): 97–103.
 72. Matson V, Fessler J, Bao R, et al. The commensal microbiome is associated with anti-PD-1 efficacy in metastatic melanoma patients. Science. 2018; 359(6371): 104–108.
 73. Hong H, Wang Qi, Li J, et al. Aging, cancer and immunity. J Cancer. 2019; 10(13): 3021–3027.
 74. Heinzerling L, Eigentler TK, Fluck M, et al. Tolerability of BRAF/MEK inhibitor combinations: adverse event evaluation and management. ESMO Open. 2019; 4(3): e000491.
 75. Johnson DB, Balko JM, Compton ML, et al. Fulminant Myocarditis with Combination Immune Checkpoint Blockade. N Engl J Med. 2016; 375(18): 1749–1755.
 76. Heinzerling L, Ott PA, Hodi FS, et al. Cardiotoxicity associated with CTLA4 and PD1 blocking immunotherapy. J Immunother Cancer. 2016; 4: 50.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl