Tom 6, Supl. I (2020)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2021-01-08

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 251
Wyświetlenia/pobrania artykułu 90
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Długotrwała odpowiedź na leczenie nintedanibem u chorego ze wznową gruczolakoraka płuca o agresywnym przebiegu

Marta Lembicz1, Halina Batura-Gabryel1

Streszczenie

Nintedanib jest inhibitorem kinaz tyrozynowych o działaniu antyangiogennym, stosowanym u chorych z zaawansowanym gruczolakorakiem płuca. Dotychczasowe badania wykazały korzystny wpływ nintedanibu w drugiej linii leczenia na czas wolny od progresji i przeżycie chorych z zaawansowanym rakiem gruczołowym płuca. Największe korzyści z terapii zaobserwowano w grupie chorych z wczesną chemioopornością. W pracy opisano przypadek chorego z gruczolakorakiem płuca o agresywnym przebiegu, u którego zastosowanie nintedanibu pozwoliło na uzyskanie 6-miesięcznej częściowej remisji choroby przy dobrej tolerancji terapii. Odpowiedź na leczenie nintedanibem była dłuższa niż w przypadku zastosowanej chemioterapii.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF