Tom 6, Supl. F (2020)
OPISY PRZYPADKÓW (CASE REPORTS)
Opublikowany online: 2020-08-24

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 481
Wyświetlenia/pobrania artykułu 135
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Przebieg leczenia pacjenta z rozpoznaniem raka płaskonabłonkowego płuca z zastosowaniem pembrolizumabu

Grzegorz Królczyk1

Streszczenie

Leczenie immunologiczne jest obecnie szeroko stosowane, dobrze tolerowane i skuteczniejsze od chemioterapii. Pembrolizumab jest obecnie na świecie wskazany w leczeniu: czerniaka, raka niedrobnokomórkowego i drobnokomórkowego płuc, raka płaskonabłonkowego głowy i szyi, chłoniaka Hodgkina, chłoniaka z komórek B, raka urotelialnego, raka żołądka i przełyku, raka szyjki macicy i endometrium, raka z komórek Merkla, raka wątrobowokomórkowego oraz nerki. W pracy opisano przypadek mężczyzny z rozpoznaniem raka płaskonabłonkowego początkowo w stadium miejscowo zaawansowanym nieoperacyjnym, a następnie w stadium rozsiewu po chemio- i radioterapii o założeniu radykalnym, u którego zastosowanie pembrolizumabu spowodowało istotną i długotrwałą korzyść kliniczną.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF