Tom 6, Supl. E (2020)
OPISY PRZYPADKÓW (CASE REPORTS)
Opublikowany online: 2020-08-24

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 802
Wyświetlenia/pobrania artykułu 168
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Całkowita odpowiedź kliniczna u 40-letniej pacjentki w wyniku zastosowania terapii paliatywnej pierwszej linii rybocyklibem w połączeniu z letrozolem

Aneta Lebiedzińska12, Sergiusz Nawrocki2, Lubomir Bodnar12

Streszczenie

W leczeniu systemowym pacjentek z uogólnionym rakiem piersi, zależnie od ekspresji określonych receptorów na komórkach nowotworowych, stosuje się hormonoterapię, chemioterapię lub immunoterapię. Od kilku lat, dzięki rozwojowi wiedzy na temat biologii nowotworów, jest dostępna nowa grupa leków — inhibitory kinaz cyklinozależnych (CDK) 4/6, które odgrywają kluczową rolę w szlakach sygnałowych prowadzących do progresji cyklu komórkowego oraz proliferacji komórek. W pracy przedstawiono przypadek młodej pacjentki z rozsianym rakiem piersi, która w wyniku zastosowanej terapii rybocyklibem z letrozolem uzyskała całkowitą remisję kliniczną zmian przerzutowych.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF