Tom 6, Supl. D (2020)
OPISY PRZYPADKÓW (CASE REPORTS)
Opublikowany online: 2020-06-10

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 732
Wyświetlenia/pobrania artykułu 142
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Długotrwała odpowiedź u chorej na drobnokomórkowego raka płuca po zastosowaniu chemioterapii w skojarzeniu z atezolizumabem — opis przypadku

Adam Płużański1

Streszczenie

Drobnokomórkowy rak płuca należy do nowotworów cechujących się wysoką chemiowrażliwością. W stadium rozległego zaawansowania choroby efekty leczenia są niestety krótkotrwałe i u większości chorych dochodzi do progresji choroby. W dwóch badaniach klinicznych z losowym doborem chorych po skojarzeniu przeciwciał przeciwko ligandowi dla receptora PD-1 z chemioterapią uzyskano wydłużenie mediany czasu przeżycia całkowitego o około 2 miesiące. W pracy przedstawiono opis chorej na drobnokomórkowego raka płuca w IV stopniu
zaawansowania, która w ramach badania klinicznego IMpower133 otrzymywała karboplatynę z etopozydem w skojarzeniu z atezolizumabem.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF