Tom 6, Supl. D (2020)
OPISY PRZYPADKÓW (CASE REPORTS)
Opublikowany online: 2020-06-10

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2391
Wyświetlenia/pobrania artykułu 220
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Atezolizumab w leczeniu chorych na drobnokomórkowego raka płuca — opisy przypadków

Ewa Kalinka1, Igor Symonowicz

Streszczenie

Opisane przypadki dotyczą przebiegu leczenia u dwojga chorych na drobnokomórkowego raka płuca karboplatyną z etopozydem w indukcji odpowiedzi skojarzonymi z atezolizumabem w leczeniu indukcyjnym i podtrzymującym do progresji lub nieakceptowalnej toksyczności w ramach badania IMpower133. Pierwszy opisywany przypadek dotyczy chorej, która otrzymała 32 cykle atezolizumabu bez istotnej toksyczności, aż do progresji, która wówczas wystąpiła. Drugi przypadek dotyczy chorego leczonego 17 miesięcy powyższym schematem, u którego nie stwierdzono progresji choroby, lecz leczenie zakończono z powodu osłabienia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF