Tom 6, Supl. D (2020)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2020-06-10

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 888
Wyświetlenia/pobrania artykułu 289
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Immunoterapia w leczeniu chorych na drobnokomórkowego raka płuca

Katarzyna Stencel12

Streszczenie

U około 15% chorych na raka płuca rozpoznaje się raka drobnokomórkowego, a rokowanie w tym przypadku jest szczególnie złe. Mediana czasu przeżycia całkowitego w tej grupie chorych nie przekracza 8 miesięcy. W postaci uogólnionej drobnokomórkowego raka płuca od kilku dekad standardem postępowania jest chemioterapia oparta na pochodnych platyny (cisplatyna lub karboplatyna) z następowym profilaktycznym napromienianiem ośrodkowego układu nerwowego u chorych, u których nie doszło do progresji choroby. Immunoterapia stanowi obiecującą opcję terapeutyczną w trzeciej i kolejnych liniach leczenia, a w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny powinna być standardem postępowania w leczeniu pierwszej linii. W niniejszym artykule przedstawiono opcje terapeutyczne z zastosowaniem immunoterapii dla chorych na drobnokomórkowego raka płuca w stadium uogólnienia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF