Tom 6, Supl. D (2020)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2020-06-10

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 901
Wyświetlenia/pobrania artykułu 384
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Standard postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na drobnokomórkowego raka płuca

Sylwia Tabor1

Streszczenie

Drobnokomórkowy rak płuca (DRP) należy do grupy niskozróżnicowanych nowotworów neuroendokrynnych płuca. Charakteryzuje się najczęściej występującą lokalizacją okołownękową i wysoce złośliwym przebiegiem klinicznym. Podstawową metodę leczenia stanowi chemioterapia (CHT) oparta na pochodnych platyny. Jednoczasowa radiochemioterapia (RCHT) jest metodą z wyboru w chorobie ograniczonej. Skojarzenie etopozydu z cisplatyną lub karboplatyną stosowane jest standardowo jako pierwsza linia leczenia w stadium uogólnienia. Profilaktyczne napromienianie mózgu (PCI, prophylactic cranial irradiation) jest postępowaniem rekomendowanym u chorych, którzy uzyskali obiektywną odpowiedź na pierwotnie zastosowaną CHT. Leczenie chorych z nawrotem DRP jest uzależnione od czasu trwania odpowiedzi na RCHT lub CHT.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF