Tom 5, Supl. I (2019)
OPISY PRZYPADKÓW (CASE REPORTS)
Opublikowany online: 2020-06-10

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 743
Wyświetlenia/pobrania artykułu 619
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Postępowanie wielodyscyplinarne u chorej z rakiem jelita grubego i synchronicznymi przerzutami do wątroby

Paweł Stelmasiak1, Tomasz Lewandowski2

Streszczenie

Rak jelita grubego jest drugą przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych na świecie. Synchroniczne przerzuty do wątroby występują u około 25% chorych z nowo rozpoznanym rakiem jelita grubego w stadium uogólnienia. Obecnie w leczeniu dominuje podejście wielodyscyplinarne z wykorzystaniem leczenia systemowego, chirurgii oraz technik ablacyjnych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przypadku pacjentki z rozpoznaniem raka jelita grubego (esicy) i synchronicznymi przerzutami do wątroby, leczonej chemioterapią według schematu FOLFOX-4 z panitumumabem z następową resekcją zmian w wątrobie.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF