Tom 6, Nr 2 (2020)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2020-02-04

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2149
Wyświetlenia/pobrania artykułu 801
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Leczenie przedoperacyjne HER2-dodatniego raka piersi

Piotr J. Wysocki1, Maciej Krzakowski2
Onkol Prakt Klin Edu 2020;6(2):105-111.

Streszczenie

Chemioterapia przedoperacyjna jest coraz chętniej stosowana w leczeniu chorych na wczesnego i miejscowo zaawansowanego raka piersi. Takie postępowanie pozwala nie tylko poprawić warunki dla efektywnego i optymalnie ograniczonego leczenia miejscowego, ale również dostarcza istotnych informacji na temat biologii choroby i jej wrażliwości na leczenie systemowe. Informacje te z kolei mogą zostać wykorzystane w doborze optymalnego leczenia uzupełniającego. Możliwość stosowania w leczeniu przedoperacyjnym dwóch leków ukierunkowanych na receptor HER2 (pertuzumabu i trastuzumabu) zdecydowanie podnosi efektywność leczenia przedoperacyjnego. Wyraźnie zwiększony odsetek chorych uzyskujących całkowitą odpowiedź patomorfologiczną wskazuje na duży potencjał tej strategii w poprawie rokowania chorych. Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie aktualnej wiedzy dotyczącej wykorzystania pertuzumabu w leczeniu przedoperacyjnym HER2-dodatniego raka piersi oraz zawiera wskazówki optymalnego wykorzystania dostępnych, refundowanych opcji terapeutycznych w tym nowotworze.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF