Tom 7, Nr 1 (2021)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2020-01-16

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1913
Wyświetlenia/pobrania artykułu 967
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Pembrolizumab w pierwszej linii leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowanym

Adam Płużański1, Magdalena Zaborowska-Szmit1
Onkol Prakt Klin Edu 2021;7(1):42-48.

Streszczenie

Zastosowanie inhibitorów komórkowych punktów kontrolnych ukierunkowanych na receptor programowanej śmierci komórki typu 1 (PD-1) i jego ligand (PDL-1) umożliwiło poprawę wyników leczenia chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP). Pembrolizumab jest jedynym przeciwciałem przeciwko receptorowi PD-1 zarejestrowanym w Unii Europejskiej w leczeniu pierwszej linii zaawansowanego NDRP zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z chemioterapią. Zastosowanie pembrolizumabu w monoterapii u chorych z wysoką ekspresją PDL-1 oraz w skojarzeniu z chemioterapią istotnie wydłuża przeżycie całkowite w porównaniu z samą chemioterapią. Immunoterapia charakteryzuje się innym profilem działań niepożądanych, które u niektórych chorych mogą mieć poważne konsekwencje. W pracy przedstawiono przegląd najistotniejszych badań z zastosowaniem pembrolizumabu w pierwszej linii leczenia chorych na NDRP.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF