Tom 5, Nr 5 (2019)
OPISY PRZYPADKÓW (CASE REPORTS)
Opublikowany online: 2019-10-31

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 756
Wyświetlenia/pobrania artykułu 863
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Różnicowanie autoimmunologicznego uszkodzenia i makrogruczolaka przysadki mózgowej w trakcie terapii niwolumabem u chorej na niedrobnokomórkowego raka płuca — opis przypadku

Aleksandra Grzywna1, Robert Kieszko1, Paweł Krawczyk1, Katarzyna Kurek1, Izabela Drogoń1, Julita Poleszak1, Justyna Błach2, Kamila Wojas-Krawczyk1, Janusz Milanowski1
Onkol Prakt Klin Edu 2019;5(5):334-339.

Streszczenie

W pracy przedstawiono opis przypadku chorej na niedrobnokomórkowego raka płuca z ekspresją PD-L1 na 1% komórek nowotworowych, leczonej za pomocą chemioterapii oraz radioterapii, a w momencie progresji choroby — immunoterapii niwolumabem. W trakcie stosowania immunoterapii u chorej rozwinęły się objawy wieloosiowej niedoczynności przysadki. W badaniach obrazowych przysadki uwidoczniono makrogruczolaka. W rozpoznaniu różnicowym brano pod uwagę autoimmunologiczne zapalenie przysadki w przebiegu terapii niwolumabem. Po wyrównaniu zaburzeń hormonalnych kontynuowano immunoterapię, uzyskując remisję choroby, utrzymującą się przez następne 2 lata.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF