Tom 5, Supl. A (2019)
OPISY PRZYPADKÓW (CASE REPORTS)
Opublikowany online: 2019-05-07

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 267
Wyświetlenia/pobrania artykułu 214
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Długotrwała odpowiedź na leczenie z zastosowaniem inhibitorów BRAF+MEK u pacjenta z czerniakiem skóry w stadium rozsiewu

Aneta Dobrzyńska-Rutkowska1

Streszczenie

Leczenie chorych na czerniaka złośliwego skóry i błon śluzowych, u których doszło do rozsiewu choroby, zawsze było poważnym wyzwaniem dla onkologów na całym świecie. W ostatnim dziesięcioleciu naukowcy odkryli obecność zmian genetycznych przyczyniających się do rozwoju i progresji czerniaka. Wykazano, że czerniak to niejednorodna grupa nowotworów, której rozwojem kierują różne mutacje onkogenne. Udowodniono, że punktami uchwytu działania niektórych leków są u części chorych na czerniaka aktywujące mutacje w kinazie serynowej/treoninowej BRAF i kinazie tyrozynowej receptora KIT [1]. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek chorego z rozpoznaniem przerzutowego czerniaka skóry z obecnością mutacji w genie BRAF, u którego zastosowanie dabrafenibu i trametynibu spowodowało długotrwałą korzyść kliniczną.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF