Tom 4, Supl. A (2018)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2018-10-02

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 772
Wyświetlenia/pobrania artykułu 784
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Chemioterapia metronomiczna w interdyscyplinarnym leczeniu pacjentki ze skórnym rozsiewem raka piersi

Paweł M. Potocki1

Streszczenie

Chemioterapia metronomiczna jest opcją terapeutyczną polegającą na długotrwałym eksponowaniu nowotworu na stosunkowo małe dawki leków cytotoksycznych. Taki rodzaj frakcjonowania leczenia wykorzystuje potencjalnie inne niż klasyczne mechanizmy działania leków przeciwnowotworowych, będąc przy tym atrakcyjnym z punktu widzenia profilu toksyczności i zachowania jakości życia. W pracy opisano przypadek wieloletniego interdyscyplinarnego leczenia kobiety ze skórnym rozsiewem raka piersi, podczas którego opierano się na wielu liniach chemioterapii metronomicznej w połączniu z interwencjami miejscowymi, takimi jak elektrochemioterapia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF