Tom 4, Nr 2 (2018)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2018-03-07

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 552
Wyświetlenia/pobrania artykułu 656
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Chory na czerniaka w IV stopniu zaawansowania z obecną mutacją BRAF — immunoterapia czy inhibitory BRAF i MEK?

Bożena Cybulska-Stopa, Marek Ziobro
Onkol Prakt Klin Edu 2018;4(2):109-112.

Streszczenie

Leczenie onkologiczne chorych na czerniaki w fazie rozsiewu choroby lub w stopniu nieoperacyjnym uległo w ostatnich latach ogromnej zmianie. Pojawienie się nowych terapii (immunoterapia, terapie celowane przy zastosowaniu inhibitorów BRAF/MEK) znacznie wydłużyło czas przeżycia chorych na czerniaki. Ogromnym wyzwaniem pozostaje jednak sekwencja stosowanych terapii, szczególnie w grupie chorych z obecnością mutacji w genie BRAF. Nie ma jednoznacznych danych dotyczących wydłużenia przeżycia chorych BRAF(+) w zależności od zastosowania w pierwszej linii immunoterapii lub terapii celowanych. W pracy zaprezentowano przypadek 44-letniego chorego na czerniaka skóry z obecnością mutacji BRAF, w fazie rozsiewu choroby. Z uwagi na wolny dotychczasowy przebieg choroby, prawidłową aktywnością LDH, brak przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego zdecydowano o zastosowaniu w pierwszej linii leczenia immunoterapii niwolumabem. Po 24 tygodniach leczenia zanotowano częściową remisję zmian. Leczenie przebiegało bez powikłań. Obecnie chory kontynuuje immunoterapię. Podjęcie leczenia niwolumabem w opisywanym przypadku okazało się skutecznym postępowaniem. Decyzja o wyborze określonego postępowania musi być zgodna z aktualnym stanem chorego i należy ją zawsze przedyskutować z chorym.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF