Tom 2, Supl. E (2016)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2017-03-08

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 745
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1505
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Systemowe leczenie chorych na uogólnionego raka jelita grubego — znaczenie współpracy wielodyscyplinarnej w poprawie przeżycia i optymalnym wykorzystaniu refundowanych w Polsce metod leczenia

Barbara Radecka

Streszczenie

Wyniki leczenia uogólnionego raka jelita grubego (RJG) są niezadowalające, przeżycia 5-letnie w całej populacji wynoszą około 6%. Przez ostatnie blisko 50 lat podstawową metodą leczenia uogólnionego RJG była chemioterapia oparta na fluorouracylu, w ostatnich latach kojarzona z lekami biologicznymi. Leczenie miejscowe (chirurgia, radioterapia) miało ograniczone zastosowanie. Nowoczesna strategia opiera się na ocenie chorych w ramach wielodyscyplinarnego zespołu. Uwzględniając czynniki kliniczne, należy zdefiniować cel leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania leczenia operacyjnego, szczególnie w przypadku choroby oligometastatycznej. Leki biologiczne (bewacyzumab, cetuksymab i panitumumab) są refundowane w Polsce tylko w ramach programu lekowego i zapisy tego programu determinują wybory terapeutyczne. Kryteria kwalifikacji chorych do leczenia w ramach programu lekowego wymagają od lekarzy kompleksowego i długofalowego planowania leczenia, aby optymalnie wykorzystać dostępne dla chorych leki.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF