Tom 2, Nr 4 (2016)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2016-12-20

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2224
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2677
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Bewacyzumab — niepożądane działania sercowo-naczyniowe w codziennej praktyce

Tomasz Lewandowski, Sebastian Szmit
Onkol Prakt Klin Edu 2016;2(4):156-164.

Streszczenie

Tworzenie nowych naczyń krwionośnych jest niezbędnym elementem wzrostu guza nowotworowego i jego przerzutowania. Bewacyzumab, przeciwciało monoklonalne wiążące VEGF, ma zastosowanie w terapii kilku chorób nowotworowych w fazie z przerzutami. Bezpośrednia ingerencja w mechanizmy angiogenezy skutkuje określonymi powikłaniami sercowo-naczyniowymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze, żylne i tętnicze zdarzenia zakrzepowo-zatorowe oraz niewydolność serca. Znajomość czynników ryzyka tych powikłań, ich wczesne rozpoznawanie i leczenie wydają się kluczowe dla rokowania chorych. W artykule przedstawiono problematykę sercowo-naczyniowych działań niepożądanych bewacyzumabu w zestawieniu z zaleceniami wybranych ekspertów międzynarodowych oraz stanowiskiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF