Tom 2, Nr 3 (2016)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2016-08-25

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1849
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1674
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Rzadki przypadek przerzutu pierwotnego chłoniaka piersi do ciała szklistego

Rong-Hsin Yang, Tse-Hao Lee, Yum-Kung Chu
Onkol Prakt Klin Edu 2016;2(3):125-128.

Streszczenie

Pierwotny chłoniak piersi (PBL) to rzadko występujący nowotwór, ograniczony w chwili rozpoznania wyłącznie do piersi. Izolowany przerzut chłoniaka do ciała szklistego obserwowany jest wyjątkowo i w związku z tym może stanowić duży problem diagnostyczny. W przedstawionej publikacji opisano przypadek 75-letniej chorej pochodzenia tajwańskiego z pierwotnym rozpoznaniem PBL z limfocytów B, który ustąpił po 6 cyklach chemioterapii CHOP. Dwa lata po uzyskaniu całkowitej odpowiedzi chora zgłosiła się z powodu narastających zaburzeń widzenia, wywołanych obecnością zmętnień w ciele szklistym lewego oka. Wynik badania histologicznego próbek ciała szklistego pobranych w czasie witrektomii oraz całość obrazu klinicznego przemawiały za rozsiewem chłoniaka z limfocytów B. Celem przedstawienia tego przypadku jest poszerzenie wiedzy na temat chłoniaków pozawęzłowych oraz uniknięcie w przyszłości zbędnych opóźnień w leczeniu chorych z podobnym przebiegiem klinicznym choroby.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF