Tom 2, Nr 3 (2016)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2016-08-25

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 964
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2806
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Miejsce trastuzumabu w chemioterapii neoadiuwantowej HER2-dodatniego raka piersi w kontekście aktualnie obowiązującego programu lekowego

Piotr J. Wysocki, Maciej Krzakowski
Onkol Prakt Klin Edu 2016;2(3):108-113.

Streszczenie

Od wielu lat, zgodnie z międzynarodowymi rekomendacjami, standardem leczenia przedoperacyjnego HER2-dodatniego raka piersi jest stosowanie chemioterapii skojarzonej z trastuzumabem. Wśród schematów chemioterapii przedoperacyjnej stosowanych w tej sytuacji klinicznej można wyróżnić dwie podstawowe grupy — schematy zawierające antracykliny oraz schematy bez antracyklin, charakteryzujące się podobną aktywnością i odmiennym profilem toksyczności. Jednoczasowe stosowanie trastuzumabu z antracyklinami nie jest rekomendowane i trastuzumab powinien być zastosowany dopiero po zakończeniu etapu leczenia zawierającego antracykliny. W niniejszym artykule podsumowano dane dotyczące aktywności i bezpieczeństwa leczenia przedoperacyjnego HER2-dodatniego raka piersi, które zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami programu lekowego NFZ powinno być oparte na trastuzumabie.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF