Tom 1, Nr 3 (2015)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2016-03-08

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 6506
Wyświetlenia/pobrania artykułu 9689
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Znaczniki śródtkankowe w leczeniu raka prostaty: technika zabiegowa i obserwacja krótkookresowa

Teresa Gawlik-Jakubczak, Marcin Matuszewski
Onkol Prakt Klin Edu 2015;1(3):151-156.

Streszczenie

Wstęp: Rak prostaty (PC) jest jednym z najczęstszych nowotworów u osób w podeszłym wieku. Zapadalność na ten nowotwór ciągle rośnie. Szybki postęp w radioterapii PC przyczynia się do poprawy wyników leczenia tej grupy chorych. Zwiększanie dawki promieniowania wymaga lepszej lokalizacji obszaru tarczowego, aby uniknąć powikłań po napromienianiu. Znaczniki śródtkankowe są powszechnie stosowane w celu poprawienia dokładności napromieniania.

Materiał i metody: W okresie od stycznia do sierpnia 2014 r. wszczepiono złote znaczniki 56 chorym z potwierdzonym PC. Po zabiegu oceniano częstość powikłań i właściwe umiejscowienie znaczników.

Wyniki: Nie odnotowano poważnych powikłań. Stwierdzono kilka przypadków zapalenia najądrza, dysurii i śladowych ilości krwi w moczu. Czterech pacjentów straciło jedno ziarno.

Wnioski: Implantacja znaczników śródtkankowych jest prostym i bezpiecznym zabiegiem ambulatoryjnym, który poprawia wyniki radykalnej radioterapii u chorych z rakiem prostaty dzięki dokładnemu ustaleniu położenia narządu. 

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF