Online first
Opis przypadku
Opublikowany online: 2024-06-28
Wyświetlenia strony 51
Wyświetlenia/pobrania artykułu 10
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Długa odpowiedź po zastosowaniu sotorasibu w trzeciej linii leczenia chorego na uogólnionego raka gruczołowego płuca z mutacją G12C w genie KRAS

Damian Ślepecki1

Streszczenie

Chory, lat 73, z rozpoznaniem raka gruczołowego płuca lewego został skierowany do Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Hematologii i Pulmonologii we Wrocławiu w celu kwalifikacji do leczenia systemowego w związku z rozsiewem choroby. Wykonany został test FoundationOne, który wykazał obecność mutacji KRASG12C. Zastosowano chemioterapię z cisplatyną i następnie immunoterapię, ale nie uzyskano zadowalającej odpowiedzi. Pod koniec 2021 roku chory został zakwalifikowany do leczenia sotorasibem w ramach programu rozszerzonego dostępu. Zniósł terapię bardzo dobrze, bez żadnych skutków ubocznych i uzyskał 17,5 miesiąca przeżycia wolnego od progresji choroby.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Wojciechowska U, Barańska K, Michałek I, et al. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2020 roku. Narodowy Instytut Onkologii, Krajowy Rejestr Nowotworów. https://onkologia.org.pl/sites/default/files/publications/2023-01/nowotwory_2020.pdf.
  2. Planchard D, Smit EF, Groen HJM, et al. Dabrafenib plus trametinib in patients with previously untreated BRAF-mutant metastatic non-small-cell lung cancer: an open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2017; 18(10): 1307–1316.
  3. Le X, Sakai H, Felip E, et al. Tepotinib Efficacy and Safety in Patients with MET Exon 14 Skipping NSCLC: Outcomes in Patient Subgroups from the VISION Study with Relevance for Clinical Practice. Clin Cancer Res. 2022; 28(6): 1117–1126.
  4. Skoulidis F, Li BT, Dy GK, et al. Sotorasib for Lung Cancers with p.G12C Mutation. N Engl J Med. 2021; 384(25): 2371–2381.
  5. de Langen AJ, Johnson ML, Mazieres J, et al. CodeBreaK 200 Investigators. Sotorasib versus docetaxel for previously treated non-small-cell lung cancer with KRAS mutation: a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2023; 401(10378): 733–746.