Zakres tematyczny

W każdym numerze "Onkologii w Praktyce Klinicznej - Edukacja" przedrukowywane są prace w języku polskim z czasopisma anglojęzycznego „Oncology in Clinical Practice”, ale także publikowane są inne materiały, skierowane wyłącznie do czytelników w Polsce. W czasopiśmie ukazują się tłumaczenia rekomendacji klinicznych towarzystw naukowych, prac oryginalnych, przeglądowych, opisy przypadków, informacje o zjazdach i kongresach oraz listy do redakcji z zakresu onkologii klinicznej, radioterapii i hematologii.


Proces recenzji

Nadesłane prace są oceniane przez Redakcję Czasopisma przede wszystkim pod względem ich walorów naukowych / edukacyjnych i sposobu przedstawienia tematu. Prace niespełniające podstawowych warunków publikacji są odrzucane. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej Redakcja odsyła Autorom bez oceny merytorycznej.

Pozostałe artykuły są przekazywane do niezależnej recenzji dwóch recenzentów spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor publikacji. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review). Jeśli to nie zachodzi, recenzent potwierdza niewystępowanie konfliktu interesów (pokrewieństwo, podległość zawodowa, bezpośrednia współpraca naukowa w okresie dwóch lat poprzedzających recenzję). Recenzja powinna zawierać jednoznaczny wniosek o warunkach dopuszczenia artykułu: bez poprawek, po uwzględnieniu poprawek albo też wniosek o odrzuceniu artykułu.  Formularz recenzji jest dostępny na stronie internetowej czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem jest publikowana na jego stronie internetowej raz do roku. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu manuskryptu do publikacji podejmuje Redaktor Naczelny.

Kryteria kwalifikacji prac stosowane przez recenzentów

  • Tytuł odzwierciedlający tematykę pracy
  • Prawidłowość założeń pracy
  • Praktyczny wymiar pracy
  • Edukacyjne walory pracy
  • Jasne określenie celów pracy
  • Właściwy dobór, liczba i aktualność pozycji piśmiennictwa
  • Właściwa objętość manuskryptu
  • Właściwe wykorzystanie rycin i tabel
  • Poprawność językowa
Oświadczenie autorów

Autorzy, w celu zwolnienia się z odpowiedzialności wobec osób trzecich, zobowiązani są do dołączenia do przesyłanego manuskryptu „oświadczenia autorów”. Oświadczenie to należy wydrukować i podpisać, a następnie podpisaną kopię zeskanować i wgrać do systemu wraz z manuskryptem. Oryginał należy przesłać na adres redakcji.

UWAGA! Brak oryginału oświadczenia autorów przesłanego pocztą na adres Redakcji spowoduje, że manuskrypt nie zostanie przyjęty do publikacji.

Zasady otwartego dostępu

W przypadku artykułów, do których dostęp jest otwarty (open access) czasopismo zapewnia dostęp on-line do treści zgodnie z licencją Creative Common Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych).

Dla czasopism wydawanych w trybie Open Access, Via Medica wyraża zgodę na samodzielną archiwizację zaakceptowanych do druku manuskryptów (finalna wersja PDF lub/i ‘ahead of print’) w dowolnych repozytoriach. Autorzy zobowiązani są jednak zamieścić podziękowanie dla wydawcy wraz z odnośnikiem (w postaci linku) do artykułu na stronie internetowej Via Medica. Poza odnośnikiem, podziękowanie powinno zawierać pełne dane bibliograficzne artykułu wraz z DOI.  
Regulamin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl