Vol 56, No 6 (2006)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 360
Article views/downloads 3424
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Atypowa przewodowa hyperplazja gruczołu piersiowego – problem diagnostyczno-terapeutyczny

J. Jędrys, W. Nowak
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):672.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology