Vol 56, No 6 (2006)

Date published: —

Table of Contents

open access

Original papers

Radiotherapy for Merkel cell carcinoma of the skin

P. Tai, E. Yu, J. Pacella

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):637.

Treatment results of low risk rectal cancer using TEM (transanal endoscopic microsurgery)

P. Richter, T. Popiela, J. Kulig, T. Gach, R. Solecki

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):644.

Metastatic malignant melanoma can mimic malignant mesothelioma

J. Kowalewski, M. Bella, M. Dancewicz, J. Sir

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):650.
Historia medicinae
Invited article

Surgical treatment of tumours of extrahepatic bileducts; current state of art

J. A. Polański, P. Białek, Z. Biejat

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):664.
Artykuły oryginalne

Analiza wyników leczenia raka odbytnicy o niskim ryzyku techniką TEM (przezodbytniczej mikrochirurgii endoskopowej)

P. Richter, T. Popiela, J. Kulig, T. Gach, R. Solecki

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):676.

Czerniak złośliwy imitujący międzybłoniak opłucnej

J. Kowalewski, M. Bella, M. Dancewicz, J. Sir

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):682.
Review articles

Psychological methods of helping breast cancer patients

P. Izdebski, J. Tujakowski

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):685.

Rheumatic symptoms in malignants diseases

B. Kwiatkowska, M. Przygodzka, A. Filipowicz-Sosnowska

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):693.

Oxidative stress as a generating and modifying factor in chronic upper limb oedema after mastectomy

R. Hansdorfer-Korzon, A. Szlagatys-Siedorkiewicz, J. Renke, A. Jankowska

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):700.
Recommendations

The role of taxoids in the treatment of breast cancer – recommendations based on the results of reliable clinical trials

J. Jassem, K. Drosik, M. Krzakowski, T. Pieńkowski, P. Siedlecki, C. Szczylik, B. Utracka-Hutka, M. Wojtukiewicz, M. Wełnicka-Jaśkiewicz

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):704.
Varia

Discussion on the status of surgical oncology in Poland

A. Jeziorski

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):709.
Historia medycyny
Cancer lexicon

Glossary of terms in applied radiobiology - part II

A. Gasińska

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):721.
Oncology in the Internet

Quality of medical information in the Internet

W. Wysocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):731.
In memoriam

Dr Tomasz Jędrzejczak – in memoriam

I. Kozłowicz-Gudzińska

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):735.

Dr Janina Anna Żelechowska – in memoriam

J. Dziukowa

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):736.
Report

Breast cancer in European, American and Japanese populations

A. Kołacińska

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):737.
Books reviews

“Kładka nad przepaścią” (zebrała Krystyna Rożnowska)

H. Gaertner

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):740.
Current events in Polish oncology

Current events in Polish oncology

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):743.
Kronika

Wybory w Oddziale Łódzkim PTO

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):743.
Announcements

Announcements

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):745.
Komunikaty

Cancer in the Elderly

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):745.

Breast Cancer in Young Women

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):746.

9th World Congress on Gastrointestinal Cancer

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):747.

ESMO Conference Lugano

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):747.

Szóste „Spotkanie po ASCO”

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):747.
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):749.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl