Vol 56, No 6 (2006)

Date published: —

Table of Contents

open access

Original papers

Radiotherapy for Merkel cell carcinoma of the skin

P. Tai, E. Yu, J. Pacella

DOI: 10.5603/njo.52880
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):637.

Atypical ductal hyperplasia of the breast – a diagnostic and therapeutic problem

J. Jędrys, W. Nowak

DOI: 10.5603/njo.52881
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):641.

Treatment results of low risk rectal cancer using TEM (transanal endoscopic microsurgery)

P. Richter, T. Popiela, J. Kulig, T. Gach, R. Solecki

DOI: 10.5603/njo.52882
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):644.

Metastatic malignant melanoma can mimic malignant mesothelioma

J. Kowalewski, M. Bella, M. Dancewicz, J. Sir

DOI: 10.5603/njo.52883
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):650.
Historia medicinae
Invited article

Surgical treatment of tumours of extrahepatic bileducts; current state of art

J. A. Polański, P. Białek, Z. Biejat

DOI: 10.5603/njo.52885
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):664.
Artykuły oryginalne

Zastosowanie radioterapii u chorych z neuroendokrynnym rakiem skóry tzw. rakiem Merkla)

P. Tai, E. Yu, J. Pacella

DOI: 10.5603/njo.52886
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):667.

Atypowa przewodowa hyperplazja gruczołu piersiowego – problem diagnostyczno-terapeutyczny

J. Jędrys, W. Nowak

DOI: 10.5603/njo.52887
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):672.

Analiza wyników leczenia raka odbytnicy o niskim ryzyku techniką TEM (przezodbytniczej mikrochirurgii endoskopowej)

P. Richter, T. Popiela, J. Kulig, T. Gach, R. Solecki

DOI: 10.5603/njo.52888
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):676.

Czerniak złośliwy imitujący międzybłoniak opłucnej

J. Kowalewski, M. Bella, M. Dancewicz, J. Sir

DOI: 10.5603/njo.52889
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):682.
Review articles

Psychological methods of helping breast cancer patients

P. Izdebski, J. Tujakowski

DOI: 10.5603/njo.52890
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):685.

Rheumatic symptoms in malignants diseases

B. Kwiatkowska, M. Przygodzka, A. Filipowicz-Sosnowska

DOI: 10.5603/njo.52891
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):693.

Oxidative stress as a generating and modifying factor in chronic upper limb oedema after mastectomy

R. Hansdorfer-Korzon, A. Szlagatys-Siedorkiewicz, J. Renke, A. Jankowska

DOI: 10.5603/njo.52892
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):700.
Recommendations

The role of taxoids in the treatment of breast cancer – recommendations based on the results of reliable clinical trials

J. Jassem, K. Drosik, M. Krzakowski, T. Pieńkowski, P. Siedlecki, C. Szczylik, B. Utracka-Hutka, M. Wojtukiewicz, M. Wełnicka-Jaśkiewicz

DOI: 10.5603/njo.52893
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):704.
Varia

Discussion on the status of surgical oncology in Poland

A. Jeziorski

DOI: 10.5603/njo.52894
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):709.
Historia medycyny
Cancer lexicon

Glossary of terms in applied radiobiology - part II

A. Gasińska

DOI: 10.5603/njo.52896
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):721.
Oncology in the Internet

Quality of medical information in the Internet

W. Wysocki

DOI: 10.5603/njo.52897
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):731.
In memoriam

Dr Tomasz Jędrzejczak – in memoriam

I. Kozłowicz-Gudzińska

DOI: 10.5603/njo.52898
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):735.

Dr Janina Anna Żelechowska – in memoriam

J. Dziukowa

DOI: 10.5603/njo.52899
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):736.
Report

Breast cancer in European, American and Japanese populations

A. Kołacińska

DOI: 10.5603/njo.52900
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):737.
Books reviews

“Kładka nad przepaścią” (zebrała Krystyna Rożnowska)

H. Gaertner

DOI: 10.5603/njo.52901
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):740.

“Słownik pochodzenia nazw i określeń medycznych Antyczne i nowożytne dzieje chorób w ich nazwach ukryte”

H. Gaertner

DOI: 10.5603/njo.52902
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):741.
Current events in Polish oncology

Current events in Polish oncology

DOI: 10.5603/njo.52903
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):743.
Kronika

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

DOI: 10.5603/njo.52904
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):743.

Wybory w Oddziale Łódzkim PTO

DOI: 10.5603/njo.52905
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):743.

Koncert w 100 rocznicę istnienia Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka

DOI: 10.5603/njo.52906
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):744.
Announcements

Announcements

DOI: 10.5603/njo.52907
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):745.
Komunikaty

10th International Conference on Primary Therapy of Early Breast Cancer

DOI: 10.5603/njo.52908
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):745.

60. Szkoła PTOK „Nowotwory płuca i klatki piersiowej”

DOI: 10.5603/njo.52909
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):745.

Cancer in the Elderly

DOI: 10.5603/njo.52910
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):745.

V Konferencja „Diagnostyka i leczenie raka piersi”

DOI: 10.5603/njo.52911
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):745.

XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

DOI: 10.5603/njo.52912
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):745.

Breast Cancer in Young Women

DOI: 10.5603/njo.52913
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):746.

61. Szkoła PTOK „Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii”

DOI: 10.5603/njo.52914
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):746.

43rd ASCO Annual Meeting: Translating research into practice

DOI: 10.5603/njo.52916
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):746.

62. Szkoła PTOK „Problemy onkologiczne w zdrowiu publicznym”

DOI: 10.5603/njo.52917
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):747.

9th World Congress on Gastrointestinal Cancer

DOI: 10.5603/njo.52918
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):747.

ESMO Conference Lugano

DOI: 10.5603/njo.52919
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):747.

Szóste „Spotkanie po ASCO”

DOI: 10.5603/njo.52920
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):747.

XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

DOI: 10.5603/njo.52921
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):747.
Journal Club

Journal Club

DOI: 10.5603/njo.52922
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(6):749.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl