Vol 57, No 6 (2007)
Krótkie doniesienia

open access

Page views 299
Article views/downloads 517
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Napromienianie fragmentu piersi z zastosowaniem brachyterapii śródtkankowej HDR: wczesne i późne odczyny popromienne oraz wyniki kosmetyczne

M. Mignogna, A. Marconi, D. Francesconi, E. Lorenzini, M. Quattrocchi, F. Ducci
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):685.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology