Vol 57, No 6 (2007)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuły na zaproszenie Redakcji

Międzynarodowa współpraca w badaniach nad rakiem piersi

R. Orda

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):629.

Komórki mikrośrodowiska nowotworowego: cel terapii przeciwnowotworowej

S. Szala

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):633.
Artykuły oryginalne

Radykalna radioterapia nieoperacyjnego ze względów medycznych, klinicznie miejscowo ograniczonego, niedrobnokomórkowego raka płuc: wyniki i czynniki prognostyczne

E. Yu, P. Tai, R. Ash, M. Lee, L. Stitt, G. Rodrigues, R. Dar, M. Vincent, R. Inculet, R. Malthaner

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):646.

Wstępna analiza przydatności biomarkera NT-proBNP w ocenie kardiotoksyczności chemio- i radioterapii pooperacyjnej u chorych na raka piersi

J. Gałecki, J. Kamińska, Z. Miśkiewicz, M. Kowalska, A. Siedlecka, M. Grudzień-Kowalska, J. Hicer-Grzenkowicz, W. Michalski

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):654.

Znaczenie kliniczne interwału czasowego pomiędzy przedoperacyjną radioterapią 25 Gy a zabiegiem operacyjnym w leczeniu raka odbytnicy

P. Richter, R. Pach, T. Kowalska, J. Pawlęga, J. Kulig, T. Popiela

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):659.

Czynniki warunkujące ryzyko i lokalizację nawrotu raka piersi po pierwotnej mastektomii

B. Radecka, R. Dziadziuszko, K. Drosik, B. Dedyk-Drosik, M. Szwiec, E. Szutowicz, J. Jassem

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):669.

Deklarowana aktywność fizyczna a ryzyko raka piersi

J. Kruk

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):677.
Krótkie doniesienia

Napromienianie fragmentu piersi z zastosowaniem brachyterapii śródtkankowej HDR: wczesne i późne odczyny popromienne oraz wyniki kosmetyczne

M. Mignogna, A. Marconi, D. Francesconi, E. Lorenzini, M. Quattrocchi, F. Ducci

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):685.
Opis przypadku

Przerzut raka jasnokomórkowego nerki do gruczołu tarczowego 20 lat po nefrektomii – opis przypadku

K. Kaliszewski, T. Łukieńczuk, W. Bednarz, M. Rzeszutko, Z. Krawczyk, J. Dawiskiba

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):689.

Naciekający rak przewodowy z komponentą guza liściastego piersi – opis przypadku

I. Gisterek, P. Ziółkowski, M. Ochman, A. Łacko, R. Matkowski, J. Kornafel

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):692.
Artykuły przeglądowe

Zespół przewlekłego zmęczenia u chorych na nowotwory poddawanych chemioterapii

M. Z. Wojtukiewicz, Z. Sawicki, E. Sierko, A. Kieszkowska-Grudny

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):695.
Rekomendacje

Rekomendacje

J. Jassem, K. Drosik, R. Dziadziuszko, R. Kordek, J. Kozielski, D. Kowalski, M. Krzakowski, J. Nikliński, W. Olszewski, T. Orłowski, R. Ramlau, K. Roszkowski-Śliż

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):711.
Źródła do historii onkologii
Varia

Prawo chorego do umierania w spokoju i godności

K. Wroński

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):725.
Onkologia w Internecie

Medyczne skróty i akronimy

W. Wysocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):727.
Sprawozdanie

Sprawozdanie z konferencji „Cancer Therapeutics: The Road Ahead”

M. Chechlińska

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):730.
Ocena książki

„Atlas chirurgii piersi” (Tari A. King, Patrick I. Borgen)

E. Towpik

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):735.
Kronika

63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):739.

Córka Marii Skłodowskiej-Curie zmarła w wieku 103 lat

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):740.
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):741.
Komunikaty

7th Masterclass in Clinical Oncology

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):746.

„Spotkanie PO ASCO 2008”

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):748.

V Usteckie Dni Onkologiczne

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):748.

VII Konferencja na temat Raka Płuca

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):748.

70. Szkoła PTOK/CO-I „Rak piersi”

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):748.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl