Vol 57, No 6 (2007)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 355
Article views/downloads 2488
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Czynniki warunkujące ryzyko i lokalizację nawrotu raka piersi po pierwotnej mastektomii

B. Radecka, R. Dziadziuszko, K. Drosik, B. Dedyk-Drosik, M. Szwiec, E. Szutowicz, J. Jassem
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):669.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology