Vol 57, No 6 (2007)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 362
Article views/downloads 1088
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Analiza stężeń cytokin TNFα i IL-10 wydzielanych przez limfocyty T krwi obwodowej pod wpływem obecności komórek nowotworowych
u pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym krtani

K. Starska, M. Łukomski, E. Głowacka
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):665.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology