Vol 57, No 6 (2007)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 302
Article views/downloads 815
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Znaczenie kliniczne interwału czasowego pomiędzy przedoperacyjną radioterapią 25 Gy a zabiegiem operacyjnym w leczeniu raka odbytnicy

P. Richter, R. Pach, T. Kowalska, J. Pawlęga, J. Kulig, T. Popiela
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):659.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology