Vol 57, No 6 (2007)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 283
Article views/downloads 793
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wstępna analiza przydatności biomarkera NT-proBNP w ocenie kardiotoksyczności chemio- i radioterapii pooperacyjnej u chorych na raka piersi

J. Gałecki, J. Kamińska, Z. Miśkiewicz, M. Kowalska, A. Siedlecka, M. Grudzień-Kowalska, J. Hicer-Grzenkowicz, W. Michalski
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(6):654.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology