Vol 57, No 5 (2007)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 348
Article views/downloads 683
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Śródtkankowa brachyterapia HDR u chorych na raka jamy ustnej – wczesne doświadczenia na podstawie wyników u chorych leczonych
w Instytucie Onkologii
w Gliwicach

W. Sąsiadek, B. Białas, M. Fijałkowski, J. Bystrzycka, A. Wygoda, M. Hutnik, M. Goleń, K. Składowski
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):542.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology