Vol 57, No 5 (2007)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuły na zaproszenie Redakcji

Infrastruktura radioterapii w Polsce

W. Bulski, B. Gwiazdowska, A. Pruszyński, J. Rostkowska

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):487.
Artykuły oryginalne

Terapia protonowa z techniką spot scanning:
Centrum Terapii Protonowej Rineckera w Monachium
Część I: Aspekty kliniczne

R. A. Schneider, L. Wisser, M. R. Arnold, C. Berchtenbreiter, H-J. Borchert, D. E. Geismar, M. C. Loscar, M. Mayr, M. Wilms, M. Herbst

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):524.

Śródtkankowa brachyterapia HDR u chorych na raka jamy ustnej – wczesne doświadczenia na podstawie wyników u chorych leczonych
w Instytucie Onkologii
w Gliwicach

W. Sąsiadek, B. Białas, M. Fijałkowski, J. Bystrzycka, A. Wygoda, M. Hutnik, M. Goleń, K. Składowski

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):542.

Występowanie wirusów Papilloma (HPV) w przerzutach do węzłów chłonnych u kobiet z rakiem szyjki macicy – badania wstępne

S. Szostek, M. Klimek, J. Ryś, J. Kopeć, B. Zawilińska

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):547.

Wstępna ocena badania PET/CT u chorych z rakiem pęcherzyka żółciowego rozpoznanym przypadkowo podczas lub po cholecystektomii

Z. Kula, B. Małkowski, T. Pietrzak, J. Szefer

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):550.
Krótkie doniesienia

Zagadnienia bezpieczeństwa brachyterapii metodą pulsacyjną (PDR): analiza 1225 przypadków

K. Koedooder, Y. Van Herten, H. Van der Grient, N. Van Wieringen, J. Van de Kamer, A. Bel

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):556.

Przezkroczowa brachyterapia śródtkankowa z zastosowaniem systemu MUPIT – analiza toksyczności leczenia

S. Rodriguez Villalba, M. Santos Ortega, J. R. Sancho, J. Perez Calatayud, N. Louis Belle, F. Ballester Pallares

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):559.
Technika operacyjna

Zastosowanie wolnego płata strzałkowego w rekonstrukcji kości udowej po rozległej resekcji kostniakomięsaka uda. Opis przypadku

A. Maciejewski, J. Wierzgoń, J. Bartosik, S. Półtora, M. Dobrut, R. Szumniak

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):561.
Opis przypadku
Artykuły przeglądowe

Mikrotubule – cel terapii przeciwnowotworowej

M. Szczepański, A. Grzanka, M. Izdebska

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):579.

Ocena biopsji węzła chłonnego wartowniczego w raku żołądka

A. Durczyński, A. Jeziorski

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):586.
Rekomendacje
Historia medycyny

Hermann Strebel (1868-1943) – biografia

R. F. Mould, F. S. Litten, J. N. Aronowitz

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):599.
Varia

Barwa światła w odkryciu Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie

W. Chmielarczyk, A. Pruszyński

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):606.
Onkologia w Internecie

Wartościowe zbiory wytycznych postępowania w Internecie

M. Bała, W. Leśniak

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):608.
Listy do Redakcji

Listy do Redakcji

J. Jassem

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):613.

Odpowiedź

M. P. Nowacki

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):614.
Sprawozdanie

Sprawozdanie z XXVIII Konferencji Naukowej
European Cell Proliferation Society

J. Miłoszewska, M. Gos

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):615.
Ocena książki

„Albert Schweitzer życie, myśl i dzieło” (Henryk Gaertner)

W. Chmielarczyk

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):617.
Kronika

Nagroda im. Hilarego Koprowskiego

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):619.
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):621.
Komunikaty

7th Masterclass in Clinical Oncology

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):626.

EBCC-6: 6th European Breast Cancer Conference

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):626.

XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):627.

5th World Conference on Breast Cancer

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):627.

VII Konferencja na temat Raka Płuca

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(5):627.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl