Vol 57, No 4 (2007)
Technika operacyjna

open access

Page views 383
Article views/downloads 676
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zastosowanie uszypułowanego płata promieniowego z przedramienia w rekonstrukcji po resekcji nawrotowego złośliwego nowotworu wywodzącego się z otoczki nerwu w tylnej okolicy łokciowej

M. Grajek, A. Maciejewski
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):420.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology