Vol 57, No 4 (2007)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuły na zaproszenie Redakcji

Rozkwit i upadek hipofrakcjonowania w radioterapii klinicznej
XX wieku

S. Friberg, B-I. Rudén

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):359.

Radioterapia hadronowa i jonowa: osiągnięcia, perspektywy rozwoju

J. Skołyszewski

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):370.
Artykuły oryginalne

Zagadnienia obrazowania w radioterapii ze szczególnym uwzględnieniem brachyterapii

J. Schultze, M. Both, U. Lützen

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):376.

Analiza zależności pomiędzy obecnością receptorów androgenowych
a innymi czynnikami prognostycznymi u kobiet chorych na raka gruczołu piersiowego

A. K. Agrawal, Z. Grzebieniak, P. Żukrowski, M. Jeleń, W. Kielan, G. Marek, S. Smolarek, J. Mazurak

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):383.

Stężenia cytokin prozapalnych i inhibitorowych w surowicy krwi chorych na chłoniaka Hodgkina

M. Kowalska, J. Kamińska, M. Fuksiewicz, B. Kotowicz, A. Siedlecka, J. Tajer, J. Walewski

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):391.

Przeciwciała przeciwko białku p53 u chorych z rakiem jelita grubego

D. Bielicki, V. Sulżyc-Bielicka, J. Kładny, W. Domagała

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):401.

Stężenia VEGF i bFGF w surowicy krwi chorych na chłoniaka Hodgkina

M. Kowalska, J. Kamińska, M. Fuksiewicz, B. Kotowicz, A. Siedlecka, J. Tajer, J. Walewski

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):409.
Krótkie doniesienia

Śródmiąższowa brachyterapia wysoką mocą dawki z podwyższeniem dawki boost w raku piersi

C. A. de Oliveira, M. do Amparo Moutinho, A. Matos, C. Miranda, G. Melo, M. do Carmo Lopes

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):414.

Międzyfrakcyjne zmiany w mózgu podczas radioterapii

T. Jenkins, H. Gay, C. Sibata, O. Hanson, R. Allison

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):418.
Technika operacyjna
Opis przypadku
Artykuły przeglądowe

Modyfikacje epigenetyczne a nowotwory

S. Flis, K. Flis, J. Spławiński

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):427.

Leczenie miejscowego nawrotu raka odbytnicy

Z. Kococik, M. Kococik

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):435.
Historia medycyny

Pierwsze czasopisma naukowe o tematyce onkologicznej –
lata 1853-1934

R. F. Mould, J. Aronowitz, R. Van Tiggelen, F. S. Litten

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):442.
Wspomnienia

Wspomnienie o prof. dr hab. Alinie Czarnomskiej (1927-2007)

E. Wirth-Dzięciołowska

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):449.
Varia

Efektywność specjalizacji w chirurgii onkologicznej

K. Wroński

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):452.

Komentarz

A. Jeziorski

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):464.
Onkologia w Internecie

Serwis internetowy Center for Disease Control and Prevention

W. Wysocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):465.
List do Redakcji

Educere - refleksja nad edukacją onkologiczną

W. Chmielarczyk, A. Pruszyński, K. Wojtaszczyk, K. Komorowska

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):469.
Sprawozdanie

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Onkologia w pigułce”

K. Nieścior

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):474.
Kronika
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):477.
Komunikaty

49th ASTRO Annual Meeting

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):483.

Geriatric Oncology: Cancer in the Elderly

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):483.

64. Szkoła PTOK „Podstawy onkologii klinicznej”

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):484.

II Białowieskie Sympozjum „Diagnostyka i leczenie raka płuca”

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):485.

7th Masterclass in Clinical Oncology

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):485.

EBCC-6: 6th European Breast Cancer Conference

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):485.

5th World Conference on Breast Cancer

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):485.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl