Vol 57, No 4 (2007)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuły na zaproszenie Redakcji

Rozkwit i upadek hipofrakcjonowania w radioterapii klinicznej
XX wieku

S. Friberg, B-I. Rudén

DOI: 10.5603/njo.52580
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):359.

Radioterapia hadronowa i jonowa: osiągnięcia, perspektywy rozwoju

J. Skołyszewski

DOI: 10.5603/njo.52581
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):370.
Artykuły oryginalne

Zagadnienia obrazowania w radioterapii ze szczególnym uwzględnieniem brachyterapii

J. Schultze, M. Both, U. Lützen

DOI: 10.5603/njo.52582
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):376.

Analiza zależności pomiędzy obecnością receptorów androgenowych
a innymi czynnikami prognostycznymi u kobiet chorych na raka gruczołu piersiowego

A. K. Agrawal, Z. Grzebieniak, P. Żukrowski, M. Jeleń, W. Kielan, G. Marek, S. Smolarek, J. Mazurak

DOI: 10.5603/njo.52583
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):383.

Stężenia cytokin prozapalnych i inhibitorowych w surowicy krwi chorych na chłoniaka Hodgkina

M. Kowalska, J. Kamińska, M. Fuksiewicz, B. Kotowicz, A. Siedlecka, J. Tajer, J. Walewski

DOI: 10.5603/njo.52584
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):391.

Rekonstrukcja SPECT metodami iteracyjnymi a jakość obrazów
w badaniach chłoniaków z zastosowaniem 67Ga

J. Lesiak, L. Królicki

DOI: 10.5603/njo.52585
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):397.

Przeciwciała przeciwko białku p53 u chorych z rakiem jelita grubego

D. Bielicki, V. Sulżyc-Bielicka, J. Kładny, W. Domagała

DOI: 10.5603/njo.52586
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):401.

Stężenia VEGF i bFGF w surowicy krwi chorych na chłoniaka Hodgkina

M. Kowalska, J. Kamińska, M. Fuksiewicz, B. Kotowicz, A. Siedlecka, J. Tajer, J. Walewski

DOI: 10.5603/njo.52587
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):409.
Krótkie doniesienia

Śródmiąższowa brachyterapia wysoką mocą dawki z podwyższeniem dawki boost w raku piersi

C. A. de Oliveira, M. do Amparo Moutinho, A. Matos, C. Miranda, G. Melo, M. do Carmo Lopes

DOI: 10.5603/njo.52588
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):414.

Międzyfrakcyjne zmiany w mózgu podczas radioterapii

T. Jenkins, H. Gay, C. Sibata, O. Hanson, R. Allison

DOI: 10.5603/njo.52589
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):418.
Technika operacyjna
Opis przypadku

Pęcherzyca paraneoplastyczna późnym skutkiem całkowitej resekcji czerniaka skóry?

M. Bębenek

DOI: 10.5603/njo.52591
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):424.
Artykuły przeglądowe

Modyfikacje epigenetyczne a nowotwory

S. Flis, K. Flis, J. Spławiński

DOI: 10.5603/njo.52592
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):427.

Leczenie miejscowego nawrotu raka odbytnicy

Z. Kococik, M. Kococik

DOI: 10.5603/njo.52593
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):435.
Historia medycyny

Pierwsze czasopisma naukowe o tematyce onkologicznej –
lata 1853-1934

R. F. Mould, J. Aronowitz, R. Van Tiggelen, F. S. Litten

DOI: 10.5603/njo.52594
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):442.
Wspomnienia

Wspomnienie o prof. dr hab. Alinie Czarnomskiej (1927-2007)

E. Wirth-Dzięciołowska

DOI: 10.5603/njo.52595
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):449.
Varia

Efektywność specjalizacji w chirurgii onkologicznej

K. Wroński

DOI: 10.5603/njo.52597
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):452.

Komentarz

A. Jeziorski

DOI: 10.5603/njo.52598
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):464.
Onkologia w Internecie

Serwis internetowy Center for Disease Control and Prevention

W. Wysocki

DOI: 10.5603/njo.52599
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):465.
List do Redakcji

Educere - refleksja nad edukacją onkologiczną

W. Chmielarczyk, A. Pruszyński, K. Wojtaszczyk, K. Komorowska

DOI: 10.5603/njo.52600
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):469.
Sprawozdanie

Sprawozdanie z IGRT Education Course w Princess Margaret Hospital w Toronto

B. Wysocka

DOI: 10.5603/njo.52601
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):471.

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Onkologia w pigułce”

K. Nieścior

DOI: 10.5603/njo.52602
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):474.
Kronika

Honorowi Członkowie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

DOI: 10.5603/njo.52603
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):475.

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Oddział w Poznaniu

DOI: 10.5603/njo.52604
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):475.

V Ogólnopolska Konferencja „Diagnostyka i leczenie raka piersi”
w Falentach

DOI: 10.5603/njo.52605
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):476.
Journal Club

Journal Club

DOI: 10.5603/njo.52606
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):477.
Komunikaty

Oncological Minimal Access Surgery – ONCOMAS Training Course
and Workshop for Rectal Cancer

DOI: 10.5603/njo.52607
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):483.

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

DOI: 10.5603/njo.52608
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):483.

49th ASTRO Annual Meeting

DOI: 10.5603/njo.52609
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):483.

Geriatric Oncology: Cancer in the Elderly

DOI: 10.5603/njo.52610
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):483.

64. Szkoła PTOK „Podstawy onkologii klinicznej”

DOI: 10.5603/njo.52612
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):484.

65. Szkoła PTOK „Metodologia prowadzenia badań klinicznych
z elementami statystyki medycznej”

DOI: 10.5603/njo.52614
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):484.

II Białowieskie Sympozjum „Diagnostyka i leczenie raka płuca”

DOI: 10.5603/njo.52615
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):485.

7th Masterclass in Clinical Oncology

DOI: 10.5603/njo.52616
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):485.

EBCC-6: 6th European Breast Cancer Conference

DOI: 10.5603/njo.52617
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):485.

5th World Conference on Breast Cancer

DOI: 10.5603/njo.52618
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):485.

ESSO 2008: 14th Congress of the European Society of Surgical Oncology

DOI: 10.5603/njo.52619
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):485.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl