Vol 57, No 4 (2007)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 343
Article views/downloads 766
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Rekonstrukcja SPECT metodami iteracyjnymi a jakość obrazów
w badaniach chłoniaków z zastosowaniem 67Ga

J. Lesiak, L. Królicki
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):397.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology