Vol 57, No 4 (2007)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 282
Article views/downloads 969
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Analiza zależności pomiędzy obecnością receptorów androgenowych
a innymi czynnikami prognostycznymi u kobiet chorych na raka gruczołu piersiowego

A. K. Agrawal, Z. Grzebieniak, P. Żukrowski, M. Jeleń, W. Kielan, G. Marek, S. Smolarek, J. Mazurak
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(4):383.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology