Vol 57, No 2 (2007)
Rekomendacje

open access

Page views 364
Article views/downloads 775
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Aktualne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u chorych na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST)

W. Ruka, M. Dębiec-Rychter, P. Rutkowski, P. Reichardt, M. Krzakowski, J. Stachura, J. Siedlecki, A. Nasierowska-Guttmejer, C. Osuch, J. Sygut, D. Makuła, J. Limon, J. Jassem, U. Grzesiakowska, A. Jeziorski, Z. Nowecki
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):181.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology