Vol 57, No 2 (2007)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuł na zaproszenie Redakcji

Radioterapia 4-D w praktyce klinicznej: wykorzystanie radiochirurgii stereotaktycznej z bramkowaniem u chorych z nowotworowym guzem płuca

R. Suwiński, K. Ślosarek, R. Rutkowski, A. Grządziel, A. Kowalski

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):105.
Rozprawa habilitacyjna
Artykuły oryginalne

Radiotermoterapia śródtkankowa w raku prostaty – aspekty techniczne leczenia hipertermią

G. Bruggmoser, R. Steberl, F. Röhner, K. Henne, H. Frommhold, C. Leiber, W. Schulze-Seemann

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):133.

Leczenie neurochirurgiczne i napromienianie przerzutów do mózgu u chorych na raka piersi – analiza przeżyć i czynników prognostycznych

A. Niwińska, H. Rudnicka, R. Krajewski, M. Murawska

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):140.

Wartość diagnostyczna scyntygrafii wykonanej techniką SPECT z zastosowaniem cytrynianu 67Ga w ocenie zmian resztkowych u pacjentów z chorobą Hodgkina

J. Niewiadomska, G. Łapińska, I. Kozłowicz-Gudzińska, A. Sackiewicz-Słaby, J. Tajer

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):153.

Zastosowanie radioterapii w przypadku śródbłoniaka krwionośnego nabłonkowatego śródpiersia – opis przypadku

D. Tyc-Szczepaniak, L. Kępka, E. Szczepulska-Wójcik

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):170.

Obustronny obrzęk ślinianek podżuchwowych po podaniu doksorubicyny i cyklofosfamidu - opis przypadku

M. Ekiert, P. Hudziec, E. Filipczyk-Cisarż

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):174.
Artykuł przeglądowy

Choroby piersi, ze szczególnym uwzględnieniem raka, u pacjentów zakażonych HIV

A. Kołacińska, E. Jabłonowska, K. Przybyłowska, M. Pawlak, J. Rykała, Z. Morawiec

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):177.
Rekomendacje

Aktualne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u chorych na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST)

W. Ruka, M. Dębiec-Rychter, P. Rutkowski, P. Reichardt, M. Krzakowski, J. Stachura, J. Siedlecki, A. Nasierowska-Guttmejer, C. Osuch, J. Sygut, D. Makuła, J. Limon, J. Jassem, U. Grzesiakowska, A. Jeziorski, Z. Nowecki

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):181.
Historia medycyny
Varia
Onkologia w Internecie

Serwis naukowy Google Scholar

W. Wysocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):207.
Listy do Redakcji

Polscy laureaci grantu IDEA

J. Jassem

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):211.

Uzupełnienie

B. Michalski

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):212.
Sprawozdania

Sprawozdanie z V Europejskiej Konferencji Raka Piersi Chirurgia

M. Nagadowska

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):213.

Radioterpaia

A. Niwińska

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):215.

Spotkanie po ASCO 2006

B. Radecka

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):216.

Sprawozdanie z III Usteckich Dni Onkologicznych

Z. Stojčev

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):222.
Ocena książek

„Urywki wspomnień” (T. Koszarowski)

J. Skołyszewski

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):223.

„Genetyka molekularna” (praca zbiorowa pod redakcją Piotra Węgleńskiego)

J. Siedlecki

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):225.
Kronika

Prezentacja tomu wspomnień prof. Tadeusza Koszarowskiego

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):228.

Klub Onkologów Seniorów

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):230.
Komunikaty

43rd ASCO Annual Meeting: Translating research into practice

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):232.

9th World Congress on Gastrointestinal Cancer

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):232.

ESMO Conference

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):232.

Szóste „Spotkanie po ASCO”

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):233.

IV Usteckie Dni Onkologiczne

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):233.

XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):233.

9th World Congress of Psycho-Oncology

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):233.

ECCO 14: the European Cancer Conference

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):233.

63. Szkoła PTOK

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):234.

49th ASTRO Annual Meeting

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):234.

Geriatric Oncology: Cancer in the Elderly

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):234.

64. Szkoła PTOK „Podstawy onkologii klinicznej”

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):235.

II Białowieskie Sympozjum „Diagnostyka i leczenie raka płuca”

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):235.

EBCC-6: 6th European Breast Cancer Conference

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):236.

5th World Conference on Breast Cancer

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):236.
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):237.Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl