Vol 57, No 2 (2007)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 361
Article views/downloads 622
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Skuteczność i bezpieczeństwo bortezomibu (Velcade) w leczeniu nawrotowej i opornej postaci szpiczaka plazmocytowego. Doniesienie wstępne

K. Warzocha, M. Kraj, R. Pogłód, U. Sokołowska
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):160.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology