Vol 57, No 2 (2007)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 357
Article views/downloads 826
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wartość diagnostyczna scyntygrafii wykonanej techniką SPECT z zastosowaniem cytrynianu 67Ga w ocenie zmian resztkowych u pacjentów z chorobą Hodgkina

J. Niewiadomska, G. Łapińska, I. Kozłowicz-Gudzińska, A. Sackiewicz-Słaby, J. Tajer
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):153.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology