Vol 57, No 2 (2007)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 308
Article views/downloads 538
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Doświadczenia polskich ośrodków w ramach międzynarodowego randomizowanego badania III fazy z zastosowaniem schematów dwulekowych docetakselu i cisplatyny oraz doksetakselu i karboplatyny w porównaniu z połączeniem winorelbiny z cisplatyną w zaawansowanym raku niedrobnokomórkowym płuca

R. Ramlau, A. Płużańska, A. Szczęsna, H. Karnicka-Młodkowska, M. Wojtukiewicz, K. Folcik, A. Galęba, Ł. Spychalski
Nowotwory. Journal of Oncology 2007;57(2):146.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology