Vol 58, No 5 (2008)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 377
Article views/downloads 703
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Tolerancja oraz skuteczność uzupełniającej chemioradioterapii w raku żołądka – doniesienie wstępne

S. Ochenduszko, M. Chłosta, J. Pawlęga
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(5):415.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology