Vol 58, No 5 (2008)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuły na zaproszenie Redakcji

110 rocznica odkrycia polonu

R. F. Mould

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(5):401.

Biopsja węzła chłonnego wartowniczego. Podsumowanie spostrzeżeń własnych

D. Nejc, A. Jeziorski

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(5):405.
Artykuły oryginalne

Tolerancja oraz skuteczność uzupełniającej chemioradioterapii w raku żołądka – doniesienie wstępne

S. Ochenduszko, M. Chłosta, J. Pawlęga

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(5):415.

Możliwości terapeutyczne u chorych na drobnokomórkowego raka płuca z przerzutami do mózgu

B. Sas-Korczyńska, E. Łuczyńska, S. Korzeniowski

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(5):418.

Ocena odsetków identyfikacji, niepowodzeń, wyników fałszywie ujemnych i czułości biopsji węzła wartowniczego w grupie 292 chorych na czerniaka skóry

D. Nejc, J. Piekarski, P. Pluta, G. Pasz-Walczak, P. Sęk, A. Bilski, A. Berner, J. Chałubińska, A. Jeziorski

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(5):423.

O co chcą zapytać pacjenci z niskozaawansowanym rakiem stercza przed podjęciem decyzji o leczeniu?

A. Heyda, M. Gawkowska-Suwińska, D. Feldman-Stewart, S. Brennenstuhl

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(5):430.
Krótkie doniesienie

Poprawa dokładności pozycjonowania pacjenta napromienianego z powodu raka sutka poprzez zastosowanie opartego na podczerwieni systemu ExacTrac

Á. Gulybán, E. Hortobágyi, Z. Sebestyén, P. Kovács, G. Liposits, R. Farkas, K. Hideghéty, L. Mangel, O. Ésik

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(5):435.
Opis przypadku

Opis przypadku guza mezenchymalnego w piersi

K. Wardzyńska, E. Wesołowska, J. Barańska

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(5):438.
Artykuł przeglądowy

Białko C-reaktywne u chorych na nowotwory złośliwe

Z. Stasik, P. Skotnicki, J. Nowak-Sadzikowska, J. K. Kulpa

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(5):441.
Rekomendacje

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Przetoki układu pokarmowego u chorych leczonych z powodu nowotworów: diagnostyka i leczenie

A. Szawłowski, M. Pertkiewicz, M. Drews, A. Dziki, I. Krasnodębski, J. Kulig, P. Lampe, Z. Stojcev, G. Wallner, W. Zegarski

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(5):447.
Materiały do historii onkologii w Polsce

Moje związki z onkologią amerykańską

A. Kułakowski

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(5):461.
Onkologia w Internecie

Elektroniczne szkolenia European School of Oncology

W. Wysocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(5):465.
Sprawozdanie

Spotkanie po ASCO 2008

B. Radecka

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(5):469.
Kronika

Prof. Andrzej Kułakowski – honorowym członkiem ACR

B. Maciejewski

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(5):478.

Cytommammobus

J. Giermek

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(5):479.
Komunikaty

Komunikaty

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(5):481.
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(5):485.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl