Vol 58, No 3 (2008)
Artykuły przeglądowe

open access

Page views 338
Article views/downloads 1264
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Regulacja ekspresji białka HIF 1 jako nowa strategia celowanej terapii nowotworów złośliwych

B. Biesaga
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(3):255.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology