Vol 58, No 3 (2008)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuły na zaproszenie Redakcji

Stemowe komórki nowotworowe

P. Janik

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(3):221.
Artykuły oryginalne

Enteroskopia dwubalonowa – implikacje chirurgiczne

C. Tonus, G. Neupert, H. J. Glaser, K. Stienecker

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(3):225.

Możliwości wykorzystania markerów ProGRP, NSE i CYFRA 21-1 w diagnostyce raka płuca

E. Wójcik, B. Sas-Korczyńska, J. Tarapacz, U. Rychlik, Z. Stasik, J. K. Kulpa

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(3):231.

Czynniki immunohistochemiczne u chorych na śluzowatego raka piersi

P. Skotnicki, J. Mituś, J. Ryś, E. Łuczyńska, J. Anioł, A. Stelmach

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(3):246.
Krótkie doniesienie

Schemat leczenia raka prostaty w trybie ambulatoryjnym przy użyciu wysokodawkowej brachyterapii śródtkankowej

K. Yoshida, H. Yamazaki, T. Nose, H. Shiomi, T. Kotsuma, M. Yoshida, K. Kuriyama, T. Oka

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(3):251.
Artykuły przeglądowe

Podstawy biologiczne terapii ukierunkowanej na receptor czynnika wzrostu naskórka (EGFR)

M. Z. Wojtukiewicz, M. Rybałtowski, E. Sierko

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(3):260.
Historia medycyny

Laska Eskulapa i Kaduceusz jako symbole medyczne

M. A. Izard

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(3):272.
Wspomnienie

Wspomnienie o prof. dr. hab. med. Przemysławie Janiku

M. Przybyszewska, J. Miłoszewska

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(3):275.
Varia

Tadeusz Koszarowski na mojej drodze do chirurgii onkologicznej

J. Berner

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(3):278.
Onkologia w Internecie

Samorząd lekarski

W. Wysocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(3):283.
Sprawozdanie

Sprawozdanie z Konferencji „Nowotwory złośliwe w Polsce w 2005 roku”

A. Zimnicka

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(3):287.
Ocena książek

„Z dziejów gdyńskiej onkologii” (Eugenia Jordan, Elżbieta Kruszewska)

E. Towpik

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(3):291.

„Jan Paweł II i medycyna” (Jerzy Woy-Wojciechowski)

H. Gaertner

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(3):292.
Kronika

Pierwszy lunch Seniorów w Redakcji Nowotworów

E. Towpik

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(3):294.

Nowe władze Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(3):296.
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(3):297.
Komunikaty

Komunikaty

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(3):302.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl