Vol 58, No 3 (2008)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 354
Article views/downloads 3851
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Możliwości wykorzystania markerów ProGRP, NSE i CYFRA 21-1 w diagnostyce raka płuca

E. Wójcik, B. Sas-Korczyńska, J. Tarapacz, U. Rychlik, Z. Stasik, J. K. Kulpa
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(3):231.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology