Vol 58, No 2 (2008)
Artykuły przeglądowe

open access

Page views 460
Article views/downloads 883
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wczesne i późne powikłania pooperacyjnej radioterapii chorych na mięsaki tkanek miękkich kończyn po skojarzonym leczeniu oszczędzającym narząd. Nowe spojrzenie

B. Gliński, P. Dymek, J. Jakubowicz, T. Walasek, M. Pęcak, M. Rogowska
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(2):167.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology