Vol 58, No 2 (2008)

Date published: —

Table of Contents

open access

Artykuł na zaproszenie Redakcji

Radioterapia złożonych zmian powierzchniowych: wybór metody leczenia

A. Stewart

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(2):111.
Artykuły oryginalne

Terapia protonowa z penetracją punktową: Rinecker Proton Therapy Center w Monachium. Część 2: Aspekty techniczne i fizyczne

- H-J Borchert, M. Mayr, R. A. Schneider, M. R. Arnold, D. E. Geismar, M. Wilms, L. Wisser, M. Herbst

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(2):116.

Jednoczesna radiochemioterapia chorych na raka ustnej części gardła: ocena odległych wyników i analiza czynników prognostycznych

A. Kawecki, A. Jarząbski, W. Rolski, B. Jagielska, Z. Szutkowski, D. Kiprian, B. Pawłowska-Sendułka, Z. Laskus, S. Falkowski, W. Michalski, R. Krajewski

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(2):125.

Śródoperacyjne badanie palpacyjne jamy pachowej jako element biopsji węzła wartowniczego u chorych na raka piersi

P. Pluta, D. Nejc, J. Piekarski, G. Pasz-Walczak, J. Jakubik, A. Berner, P. Sęk, A. Bilski, A. Durczyński, A. Jeziorski

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(2):147.
Krótkie doniesienia

Nowe źródło promieniowania X stosowane w brachyterapii zmian skórnych i brachyterapii śródoperacyjnej

J. Kindlein, F. Gubbels, F. Simonis

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(2):151.

Nowy moduł „Direct Step and Shoot” w brachyterapii raka prostaty z modyfikowaniem natężenia dawki

M. Treutwein, M. Hipp, L. Bogner

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(2):154.
Opis przypadków
Artykuły przeglądowe

Nowe perspektywy w leczeniu systemowym raka żołądka

S. Ochenduszko

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(2):160.

Wczesne i późne powikłania pooperacyjnej radioterapii chorych na mięsaki tkanek miękkich kończyn po skojarzonym leczeniu oszczędzającym narząd. Nowe spojrzenie

B. Gliński, P. Dymek, J. Jakubowicz, T. Walasek, M. Pęcak, M. Rogowska

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(2):167.
Historia medycyny

Rozwój wiedzy o raku od najdawniejszych czasów do końca XVIII wieku

R. F. Mould

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(2):172.
Varia

Prawne konsekwencje ujawnienia tajemnicy lekarskiej

K. Wroński, J. Okraszewski, R. Bocian

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(2):186.
Onkologia w Internecie

Baza eponimów medycznych – serwis Whonamedit.com

W. Wysocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(2):190.
List do Redakcji
Sprawozdanie

Sprawozdanie z 6th Biennial International Sentinel Node Society Meeting

J. Piechocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(2):194.
Ocena książki

„Cancer Survivorship Source Book” (Karen Bellenir)

W. Chmielarczyk

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(2):196.
Kronika

Członkostwo PTO w UICC

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(2):199.
Journal Club

Journal Club

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(2):201.
Komunikaty

Komunikaty

Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(2):207.Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl